You must to.

Anything goes.

Musíš.

Lubomír Tomik

musíš být více než inteligentní
co je to inteligence
musíš být více než krásný
co je to krása
musíš být více než naivní
co je to naivita

,,Nezajímáš mě." řekla

míří k Severu
míří k Denveru k Denveru k Denveru
rychlobruslaři na hranách Rubikových kostek,
reprezentují tým ,,Čas."

však jednou je porazíme,

Roj Všech Nejkrásnějších TEĎ,
bez obav o výsledek


........


You have to.

Lubomír Tomik

you must be more than intelligent
what is intelligence
you must be more than beautiful
what is beauty
you have to be more than naive
what is naivety

"I'm not interested in you," she said

heading north
heading to Denver to Denver to Denver
speed skaters on the edges of Rubik's cubes,
they represent the "Time" team.

but once we beat them
Swarm of All the Fairest NOW,

without worrying about the result !Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

11.8.1999

11.srpen 1999

Lubomír Tomik

na hlavě svářečskou kuklu,
dívali jsme se na zatmění Slunce,
úplné

a když žlutý kotouč zčernal,
vše ztichlo,
někdo nechal zmizet barvy

Měsíční kotouč vstoupil do Slunce zprava a odešel

uběhlo 23 let,
mrknutí oka,

-Zatmění oka,
tanec víček!-
pomyslí si chlápek na druhé straně nebe a otevře oko

na nás se vylije všechna barva,
i ta,
dávno vybledlá,

čas zředěný cestami a objetími,
které nakonec nic neznamenaly

...............................................................................................................

August 11, 1999

Lubomír Tomik

on the head with a welding helmet,
we watched the solar eclipse
completely

and when it turned black
everything went quiet
someone made the colors disappear

The lunar disc entered the Sun from the right and left

23 years have passed
blink of an eye

-Eclipse of the eye,
eyelid dance!-
the guy on the other side of the sky thinks and opens his eye

all the color pours on us
even that
long faded

time diluted by paths and hugs,
which in the end meant nothing
.........

Fotografie od Drew Rae na Pexels.com

Napsáno minulý týden, kdy jsme na částečné zatmění Slunce zapomněli, jako na vše ostatní, že jsme naživu.