První.

První prodaná kniha v životě.

Děkuji paní Petře a Vinárně Zlatá Vína.

https://m.facebook.com/zlatavina/

Neudělal jsem 5.10. 2022 v 17.17. tuto fotku, najednou si na ni vzpomněl, obrázek našel mezi 5431 dalšími v paměti telefonu a teď nechal software WordPressu aby obrázek automaticky vylepšil?

Svou první knihu v životě jsem osobně prodal paní Petře na konci duhy.

Vítejte do mého světa,Petro, zvu Vás.

Moderní domy v Alma Atě.

Fotografie od Dominika Roseclay na Pexels.com

….

Moderní domy v Alma Atě.

Lubomír Tomik

Co to je ?
Co to je ?
Co to je ?

Kde to je ?
Odkud to je ?
Odkud  je ?

Konstantní obrázek krajiny nápadů a ideí ,

spíše než mne ta lavina zavalila,
spíše na mne spadla a spolkla mne

absence vzpomínky,
vzpomínky,

všechno je jen teorie,
teorie,
jako řeka do moře,
moře do atmosféry,
déšť vzpomínek.

A něco se stane.
Vždycky.
Hlavu vzhůru.


..........
Modern houses in Alma Ata.

Lubomír Tomik

What is it ?
What is it ?
What is it ?

Where it is ?
Where is it from ?
Where is it from ?

A constant image of the landscape of ideas and ideas,

rather than the avalanche overwhelmed me,
rather she fell on me and swallowed me

absence of memory
memories,

it's all just theory
theory,
like a river to the sea
sea to atmosphere
rain of memories.

And something happens.
Always.
Head up.

.......

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov , až po jejich napsání je.... ,,The Hanged Man." 
Velká Arkána, karta číslo dvanáct, ukřižování ega.
Je nejvyšší čas.
Pozemská realita.
Zdroje životní a tvůrčí síly, naděje a lásky.
Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12