Poet Video ,,Vrcholky pralesa“

Vytvořeno ve Studiu Midian, hudba ve videu credit to Music Sky Line


Peaks of the primeval forest.

Lubomír Tomik

Towers of Babylon on top of the forest
Babel towers above us

tundra step by step by step

you are a snowflake,
cat,
she won't wait

she will not wait above the tops of the forest
......Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Walk.

Fotografie od Josh Sorenson na Pexels.com
Chůze.

Lubomír Tomik

chůze kolem chybějícího obrazu  ve výkladní skříni 
v jiném městě v jiný čas

tanec milionů sbíječek v pórech kůže

kaše opepřená kousky nehtů
prsty na klávesnici jsou klíče

moderní Urani až budou padat do světla,
podělají se hrůzou

všechny řeky tečou do moře
některé mizí v propastech

a teď něco úplně jiného :

KDYŽ NĚKDO VYPNUL ČAS ,
BYLO TO teď.


.........

Walk.

Lubomír Tomik

walking past the missing picture in the shop window
in another city at another time

the dance of millions of jackhammers in the pores of the skin

porridge peppered with pieces of nails
the fingers on the keyboard are the keys

modern Uranus when they fall into the light,

they defecate with horror

all rivers flow into the sea
some disappear into abysses

and now something completely different:

WHEN SOMEONE TURNED OFF TIME,
IT WAS now.

…THE card is ….

..a doprovázel ji černý panter.