Denní vánek / audio /

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Vytvořeno ve Studiu Midian.

Lyrics:

Day breeze.

Lubomír Tomik

day breeze,
ready to flow
waiting for Kansas
the caller echoes into the chasms conjuring ladders and suspension bridges

the pegs on the noses of the aquabels merge at the level of the nectars
acid boilers
flavors bubbling

day breeze,
procession of markytans
...

Hudba v pozadí – skladba I’m the Mountain, band Stoned Jesus, nejsem majitelem autorských práv, přepsáno a čteno nahlas zrovna v době kdy song hrál, má skoro čtvrt hodiny.

Tears in rain. Monolog Roye Battyho.

Lyrics:,, I’ve seen things you people wouldn’t believe… Attack ships on fire off the shoulder of Orion… I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain… Time to die.“

Nahráno ve Studiu Midian, poslední slovo změněno na ,,live.“ Viděl jsem věci , kterým by lidé nevěřili, tunel, světlo, hlas, bylo to skutečné.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tears_i…

Holograf.

Holograf.

Lubomír Tomik

Filištínští
Filištínští
Filištínští

kdo není Filištínem
ať hodí kamenem,
Filištínem

nebo úplně naopak,
chytí se za patu a odhodí svůj hněv do dálky,

hněv je kámen který Tě stahuje pod hladinu
modři světla čehokoli

struny v Tobě pak zahrají tu nejkrášnější symfonii,
když se topíme v očích toho druhého a není žádný záchranný kruh a je jen jedna šance na život,

zrnka zrcadlových bludišť,
na plážích přístavů,
čas je obrušuje a na  Filištínské,
zapomeneme.


.....

Holograph.

Lubomír Tomik

Philistines
Philistines
Philistines

who is not a Philistine
let him throw a stone
Philistine
or quite the opposite,
takes hold of your heel and casts  anger far away,

anger is a stone that pulls you down
blue lights of anything

the strings in you will then play the most beautiful symphony,
when we're drowning in each other's eyes and there's no lifeline and there's only one chance on life,
we must swim beyond horizon

grains of mirror mazes,
on the beaches of the ports,
time wears them down and on the Philistines,
we forget

.....