Postavy.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Postavy.

Lubomír Tomik

nemáme konec,
jen tajuplná hra bez ztichlých hráčů

tápou a motají se  skrze další noc
bez ozvěny naplňijící sílu okamžiku

pulsující,
v tiché agónii

skrytí v závojích snů,
deroucí se na povrch v eonech dnů

už je brzy, 
když se vrátíme k Tobě domů
.....
Characters.

Lubomír Tomik

we have no end
just a mystery game without silent players

they fumble and toss through another night
without an echo filling the power of the moment

pulsating
in silent agony

hiding in the veils of dreams
surfacing over eons of days

it's early
when we return home to You
......