Mlžní Experti Poet Video

Vytvořeno ve Studiu Midian. Music credit to White Bat Video
Lyrics:


Fog experts.

Lubomír Tomik

in ancient times
fog was cooked by watermen in the swamps,
 witch in cauldrons

in ancient times, 
dragons and spaceships raced through the sky

today, thermal power plants and cars spew clouds of gloomy fog
fog experts with a scythe

........

Fog experts.

Mlžní experti.

Lubomír Tomik

za dávných časů
mlhu vařili vodníci na blatech,
 čarodějnice v kotlech

za dávných časů se oblohou proháněli draci a kosmické lodě

dnes tepelné elektrárny a auta chrlí mrčna mrákotné mlhy
mlžní experti s kosou

/Cesta k dnešnímu mlžnému videu část I./


.........

Fog experts.

Lubomír Tomik

in ancient times
fog was cooked by watermen in the swamps,
 witch in cauldrons

in ancient times, 
dragons and spaceships raced through the sky

today, thermal power plants and cars spew clouds of gloomy fog
fog experts with a scythe


/The road to today's foggy video part I./