DEN D

A ano, karta Crowleyho Tarotu ,,Mág“ mne dovedla až do toho bodu, do tohoto momentu, provedla mne dobou po nehodě, v nemocnicích, rehabilitačních ústavech, dalších nemocnicích a operaci oka až sem.

Při čekání na další operaci pravého kolene.

Je jen příznačné, že se objevila teď, ze 78 karet Tarotu Aleistera Crowleyho a obrazů lady Friedy Harrisové, ,,Mág.“

Naapsáno čteno a nahráno ve Studiu Midian, Tady a Teď.

A samozřejmě Ona, ovšem to už jiný příběh.

……..

Den D.

Lubomír Tomik

věř do poslední chvíle,
věř

žij do poslední chvíle
žij

nikdy není nic ztraceno,
i když jsi krvavý flák masa u krajnice

věř, rvi se, věř 
v Den D,

za okny mlha,
Slunce vyjde,
vychází

co chtějí lidé od Poezie,
co může básník udělat 

podat zprávu o Tady a Teď s plnou sílou fantazie mysli

nikdy není nic ztraceno

nikdy.

......

Day D.

Lubomír Tomik

believe until the last moment
believe

live to the last moment
live

nothing is ever lost
even if you're a bloody piece of meat by the side of the road

believe, fight, believe
on D-Day,

fog behind the windows
the sun will rise
comes out

what people want from Poetry
what can a poet do

report on the Here and Now with the full force of the imagination of the mind

nothing is ever lost
nothing

..........