Nejlepší chladič na trhu.

Fotografie od Ruslan Alekso na Pexels.com
Nejlepší chladič na trhu

Lubomír Tomik

víš jak se chová otevřená rána,

chvíli to trvá a zahojí se,
než sroste a zacelí se

normálně stehy spojují,

když šije kůži,
tlačí opačné strany od sebe

a každý další šev je jako struna na hmatníku kytary,
napnutá až k prasknutí
.........
The best cooler on the market

Lubomír Tomik

you know how an open wound behaves

it takes a while to heal
before it fuses and heals

normally  stitches sew the skin together,

but She sews leather
pushing opposite sides apart

and every other seam is like a string on a guitar fretboard,
stretched to bursting