Deliriózně barokní.

Deliriózně barokní.

Lubomír Tomik

má fantazie je prérijní ústřice,
nic mne nemůže zlomit,

má fantazie je oheň planoucí na horách,
protože zlomený už jsem byl

má fantazie jsi Ty,
bikiny pocitů napnuté k prasknutí

má fantazie je hrdlo času,
krůpěj Noci,
která cinkla o stěnu skleněného srdce


............................................................
Deliriously baroque.

Lubomír Tomik

my fantasy is a prairie oyster
nothing can break me

my imagination is a fire burning on the mountains
because I was already broken

my fantasy is You
a bikini of feelings stretched to bursting

my imagination is the throat of time
sprinkle of Night,
which clinked against the wall of the glass heart
.......

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12