Swing.

Sotva postřehnutelný švih.

Lubomír Tomik

podle švihu vteřinového zadečku
by jsi si mohla řídit čas
so
   tva
so
   tva
so
   Tvá
sotvapostřehnutelný švih

oddáni
Tebou švihem ohně vody země vzduchu

když si oblékneš jen úsměv


............

A barely perceptible swing.

Lubomír Tomik

according to the swing of a second butt
could you drive time
ba
  rely
ba
  rely
so
  Yours
barely perceptible swing

married
With thee swing of fire water earth air

if you only wear a smile
.......