Karta je ,,Mág.“

NeprohrajLubomír Tomik

do plic vhrkla voda
vhrkla
vhrkla
vhrkla
voda
voda
stepní požár

pacienti potřebují morfium Tebe
bleskurychlé divadelní převleky

ucítil Její pokožku,
byla hebká a voněla

...


Dont loseLubomir Tomik

Water has been poured in the lungs
inaved
invaded
inaved
water
water
steppe fire

patients need morphium of you
lightning-fast theater disguises

he felt Her skin,
She was soft and smelled

....

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je ,,Mág.“

,, Večery za …? „.

A tady, ve Vinárně Zlatá Vína https://m.facebook.com/zlatavina/ se bude v polovině listopadu konat první z pravidelných Večerů za …? .

Tři účinkující, všechno je možné.

PS Upraveno o hodinu později.

Klíčové slovo je ,, Spolupráce.“

Na názvu se pracuje.

Demografická exploze.

Demografická exploze.

Lubomír Tomik

prolila několik slz
drak byl zvlněný pahorek v džunglích Kambodže

v okamžiku kdy se narodila poslední dívka
Země nevydržela váhu lidí a pukla jako přezrálý meloun

těla poletující rozevlátě prázdnotou,
mrazivou

prolila několik slz
možná dvě
......

Demographic explosion.

Lubomír Tomik

she shed a few tears
dragon was a rolling hill in the jungles of cambodia

the moment the last girl was born
The earth could not support the weight of the people and burst like an overripe watermelon

bodies flying wildly through the void,
frosty

she shed a few tears
maybe two
Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

To tedy vyšlo, tady je tolik deprese, že na konec …proč přešlo kuře silnici ?

.

.

.

.

…aby se dostalo na druhou stranu.