Realita.

Celý život jsem pevně věřil, že mi vyjde kniha.

Každé slovo v knize Mapa Kontinentu Tvého Srdce je doprovázeno tichými společníky.

Mapa.

Lubomír Tomik

Čas

je

střih,

slepená TEĎ

bez konce.

….

Map.

Lubomír Tomik

Time

is

cut,

glued NOW

without end

Každé slovo v ,,Mapě Kontinentu Tvého Srdce“ je pro Tebe.

Kniha je v tiskárně.

PS: Trumfová karta na publikaci článku je ,,Mág.“

Větrem a pískem vyschlé ,ale pevně stojící,

tyče, na planinách Llana Estacada.

Withered by wind and sand, but standing firm,

rods, on the plains of Llano Estacado.

Uprchlíci ze Slunce / audio /

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian.

………………….

Uprchlíci ze Slunce

bílá čokoláda není čokoláda v pravém slova smyslu,
živočichové
ryby krabi ptáci poletuchy,
vítané zpestření beze slov dní
Ona vítá rozptýlení

skoro si nevšimneš že maso odpadává z kostí
a pruhy kůže se rolují,
úhledně,
v tom pravém slova smyslu realita

ve smyslu jakém budeš chtít
..............
Refugees from the Sun

white chocolate is not chocolate in the true sense of the word,
animals
fish crabs birds flying fish
a welcome addition to the wordless days
She welcomes the distraction

you hardly notice that the meat is falling off the bones
and strips of skin roll,
neatly
in the truest sense of the word reality

in the truest sense ,
whatever you want

.....

Karta Crowleyho Tarotu je