Airport in Alma Ata.

Letiště v Alma Atě.

Lubomír Tomik

když Ameriku objevili Vikingové, 
nikdo si toho nevšimnul

v podzimním světě je možné všechno,
první pohyb dopředu

noha v příboji
v jiné realitě

Airport in Alma Ata.

Lubomír Tomik

when America was discovered by the Vikings,
no one noticed

in the autumn world anything is possible
first move forward

foot in the surf
in another reality


Pepper tea.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

……….

Pepř čajík.

Lubomír Tomik

štiplavý,
ostrý jako spící kat,

molekulární tóny animální touhy
jsou padající stromy v tichu pralesů

ztroskotané nýty a pláty Titaniků a pepře čajíky,
jednoduše touha

když se napijeme pepře čajíků,
zjistíš, 
že chutná a nemůžeš se ho nabažit


a tak vzniká závislost,
ovládání,
kontrola

co
n
trol
.............
...Pepper tea.

Lubomír Tomik

acrid,
sharp as a sleeping executioner

molecular tones of animal desire
are falling trees in the silence of the forests

wrecked rivets and plates of Titanics and pepper teacups,
simply desire

when we drink pepper teas,
you will find out
that it tastes good and you can't get enough of it


and thus addiction is born,
control,
control,
ko
ntro
la
.......................................................................................................................................