Poslední záblesky soumraku.

Včera stejná slova v knize od Burroughse.

Dnes nebe nad Studiem Midian.

Neudělali by jste to ?

Najednou slova z paměti , trénink výdrže a hlasu, na jeden zátah bez střihů.

Karta je…. ,,Císařovna “ a ano.

Původně jsem si myslel, že je to text Cradle of Filth, není, takto se mi to objevilo v hlavě.

Gold.

Zlato.

Lubomír Tomik

zlato ulpí až
  na samém konci půlměsíce
                       při
               milování
         rýžování

vlny která nás odnesou,
                      jako čerstvě natrhané luční květy
potokem
....

Gold.

Lubomír Tomik

              gold sticks to
      at the very end of 
the crescent
at
making 
       love
           panning

the waves that carry us away
                                        like freshly picked meadow flowers
by the stream
........
Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video ,,Potápějící se cukr“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Lyrics :

sinking sugar

Lubomír Tomikthey are not human when they have nothing but bare life and rain and a few torn rags while you sit comfortably wrapped in a boxy SUV covered in a soft shell of electronics entangled in the cocoons of social media seemingly untouchable until the price of fuel goes up what will you drive your sweat and dreams sugar and whip sugar and whip Sugar And Whip Sugar And Whip Sugar And Whip Sinking Sugar

glo glo glo

the coffee that smells like almonds will swallow you up
until the end of time

till the end
to the end of the road

but the journey has no end
because there is none
as well as the end


Hudba ve videu "Sappheiros - Embrace" is under a Creative Commons license (CC BY 3.0)
https://www.youtube.com/c/Sappheiros
Music promoted by BreakingCopyright: https://bit.ly/embrace-song