Crooked diamant.

Křivě provrtaný diamant.

Lubomír Tomik

pod úhlem závratným,
směrem nevratným, křivě provrtaný diamant.pod úhlem závratným,
směrem nevratným,

pod uhlím parní lokomotivy,
šmouhy na tváři

kdysi jel Frigo na mašině,
zmizel v černobílém filmu,

zmizel v plátně které také zmizelo,
co je to kino, co je to filmové plátno ?

Křivě provrtaný diamant,
který praskne,
když nahlédneš dovnitř ?

.....................................................................
Crooked diamond.

Lubomír Tomik

at a dizzying angle
in an irreversible direction,

under the coals of a steam locomotive,
smudges on the face

once upon a time Frigo rode a machine,
disappeared in black and white film

disappeared into a canvas that also disappeared,
what is movie theather,
what is cinema?

crooked diamond,
which bursts
when you look inside?

..............................................................

Devět Disků a Tři Poháry, jsou dvě otočené karty Crowleyho Tarotu najednou.