Denní vánek / audio /

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Vytvořeno ve Studiu Midian.

Lyrics:

Day breeze.

Lubomír Tomik

day breeze,
ready to flow
waiting for Kansas
the caller echoes into the chasms conjuring ladders and suspension bridges

the pegs on the noses of the aquabels merge at the level of the nectars
acid boilers
flavors bubbling

day breeze,
procession of markytans
...

Hudba v pozadí – skladba I’m the Mountain, band Stoned Jesus, nejsem majitelem autorských práv, přepsáno a čteno nahlas zrovna v době kdy song hrál, má skoro čtvrt hodiny.

Tears in rain. Monolog Roye Battyho.

Lyrics:,, I’ve seen things you people wouldn’t believe… Attack ships on fire off the shoulder of Orion… I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain… Time to die.“

Nahráno ve Studiu Midian, poslední slovo změněno na ,,live.“ Viděl jsem věci , kterým by lidé nevěřili, tunel, světlo, hlas, bylo to skutečné.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tears_i…

Holograf.

Holograf.

Lubomír Tomik

Filištínští
Filištínští
Filištínští

kdo není Filištínem
ať hodí kamenem,
Filištínem

nebo úplně naopak,
chytí se za patu a odhodí svůj hněv do dálky,

hněv je kámen který Tě stahuje pod hladinu
modři světla čehokoli

struny v Tobě pak zahrají tu nejkrášnější symfonii,
když se topíme v očích toho druhého a není žádný záchranný kruh a je jen jedna šance na život,

zrnka zrcadlových bludišť,
na plážích přístavů,
čas je obrušuje a na  Filištínské,
zapomeneme.


.....

Holograph.

Lubomír Tomik

Philistines
Philistines
Philistines

who is not a Philistine
let him throw a stone
Philistine
or quite the opposite,
takes hold of your heel and casts  anger far away,

anger is a stone that pulls you down
blue lights of anything

the strings in you will then play the most beautiful symphony,
when we're drowning in each other's eyes and there's no lifeline and there's only one chance on life,
we must swim beyond horizon

grains of mirror mazes,
on the beaches of the ports,
time wears them down and on the Philistines,
we forget

.....

Představ si.

Špionážní družice.

Lubomír Tomik

Sítě
sítě
sítě
přehodí Tě

nitě
hedvábné,

nocí nošené.


....

Spy satellite.

Lubomír Tomik

Networks
networks
networks
they will throw over you

threads
silky

worn at night.

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poetry is

Vytvořeno ve Studiu Midian. Music credit : AShamaluevMusic

Autorem citátu na skle v Baťově mrakodrapu je Le Corbusier.

,,Poetry is a work.“

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Vytvoření.

Fotografie od Johannes Plenio na Pexels.com
vytvoření

Lubomír Tomik

když jsme zranitelní
nezvývá než se prostříhat ostnatými dráty a zaútočit na zákopy mysli

když jsme zranitelní
každá loď se zdá býti Titanikem
a oceán tak nekonečný

 někde jsou i Zlaté laně,
Niny
a drakary Erika Rudého ,
tedy klid
,

zakotvené v čase


....creation

Lubomír Tomik

when we are vulnerable
it invites nothing but to cut through the barbed wire and attack the n and trenches of the mind

when we are vulnerable every ship seems to be the Titanic
and the ocean so endless

  the Golden Hind is also waiting somewhere,
Nina
and Erik Red's drakars,
so calm down

embedded in time

Postavy.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Postavy.

Lubomír Tomik

nemáme konec,
jen tajuplná hra bez ztichlých hráčů

tápou a motají se  skrze další noc
bez ozvěny naplňijící sílu okamžiku

pulsující,
v tiché agónii

skrytí v závojích snů,
deroucí se na povrch v eonech dnů

už je brzy, 
když se vrátíme k Tobě domů
.....
Characters.

Lubomír Tomik

we have no end
just a mystery game without silent players

they fumble and toss through another night
without an echo filling the power of the moment

pulsating
in silent agony

hiding in the veils of dreams
surfacing over eons of days

it's early
when we return home to You
......

Mlžní Experti Poet Video

Vytvořeno ve Studiu Midian. Music credit to White Bat Video
Lyrics:


Fog experts.

Lubomír Tomik

in ancient times
fog was cooked by watermen in the swamps,
 witch in cauldrons

in ancient times, 
dragons and spaceships raced through the sky

today, thermal power plants and cars spew clouds of gloomy fog
fog experts with a scythe

........

Fog experts.

Mlžní experti.

Lubomír Tomik

za dávných časů
mlhu vařili vodníci na blatech,
 čarodějnice v kotlech

za dávných časů se oblohou proháněli draci a kosmické lodě

dnes tepelné elektrárny a auta chrlí mrčna mrákotné mlhy
mlžní experti s kosou

/Cesta k dnešnímu mlžnému videu část I./


.........

Fog experts.

Lubomír Tomik

in ancient times
fog was cooked by watermen in the swamps,
 witch in cauldrons

in ancient times, 
dragons and spaceships raced through the sky

today, thermal power plants and cars spew clouds of gloomy fog
fog experts with a scythe


/The road to today's foggy video part I./

Realistická simulace.

Fotografie od Erik Mclean na Pexels.com

Realistická simulace.

Lubomír Tomik

ON

bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

OFF

všechny barvy a tvary které budeš chtít,
nejen černá
všechny a všechno

ON → ►►►
.....

Realistic simulation.

Lubomír Tomik

ON

bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

OFF

all the colors and shapes you want,
not just black
everyone and everything

ON → ►►►

......

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12