A něco úplně jiného.

Fotografie od u042eu043bu0438u0430u043du0430 u041cu0430u0440u0438u043du0438u043du0430 na Pexels.com

……..

Panenky v koutě.

Lubomír Tomik

naposledy na Marsu,
pohozené v rozích prázdných 
obytných kójí

vesmír vše přikryl
naposledy na Marsu,

vezmi své místo v komparsu
můžeš prý být kdokoli

když nenarušíš natáčení
.
.................................................
Dolls in the corner.

Lubomír Tomik

last time on Mars,
thrown in empty corners
living quarters

the universe covered everything
last time on Mars

take your place in the compars,
they say you can be anyone

if you don't disturb the filming
............
Devět Pohárů.

,,Cat car“ lyrics.

………………………………………………….

Cat car.

Lubomír Tomik

after paving in the rain,
after granite cubes,
was coming...

...a knife?
the grinder sharpened the grinding wheels
diamond
and when he cut into the flesh...

Wasn't it supposed to be about a cat car?

I can't control anything when You're alive,
the car has already left
and meowed all round,
it was heard on
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiles
far away!
...........................
Tři Hole jsou karta Crowleyho Tarotu 

Kozí sýry ze Salaša !

Klara Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/ je nejen autorkou loga Midian Poet, ale dělá i několik druhů výborných domácích kozích sýrů, dnes jsem od ní pár kousků na ochutnání dostal. Díky!

https://www.facebook.com/produktyzesalasa

Žiji psaním a tvorbou pro Tebe … musí se něco jíst, přece, že ano!

Dust.

Fotografie od Sebastian Voortman na Pexels.com

………………………………………………………………..

Popel.

Lubomír Tomik

Zachovej si
stále 
Schopnost Úžasu !

Nad vším.

Nenech ji shořet na popel rozfoukaný větrem,
nenech zavládnout šedé nic.

Zachovej si sebe!

Svou jedinečnost a originalitu,
žádný popel,
hoř každý den ! 
..........................................................................................................................................................
Ash.

Lubomír Tomik

Keep it,
still
the Power of Wonder!

Above everything.

Don't let her burn to windblown ashes
don't let the gray take over.

Keep yourself!

Your uniqueness and originality,
no ashes,
fire everyday!
.................................................................................................
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12