Padělatelé střihů.

Fotografie od Elizaveta Dushechkina na Pexels.com

……………………………………………………………….

Padělatelé střihů.

Lubomír Tomik

mince jsou mince jsou
mrtvých náušnice

slunce je slunce je
slepý krtek v zemi

,,Klince jsou klince jsou slovensky hřebíky! "
pomyslel si krtek
and -BUM !-

 rozbil si hlavu o dubovou rakev,
byla sobota druhého srpna roku tisíc devatenáct set devadesát sedm , Bill odešel do Západních zemí
............................................

Counterfeiters of cuts.

Lubomír Tomik

coins are coins are
dead earrings

the sun is the sun is
a blind mole in the ground

"Nails are klince, in Slovak language name for nails ! "
the mole thought
and -BOOM!-

 smashed his head against an oak coffin
it was Saturday the second of August in the year one thousand nineteen ninety-seven, Bill left for the Western Lands
CREDIT: Photo: Wesley Merritt

Patos.

Patos.
Lubomír Tomik

učení jak udělat první krok
umění jak udělat první krok
mlčení jak udělat první krok
šumění lesa
uctění běsa
      utkvěla v paměti
Její tvář navěky
      dorozumění
splynutí,
      patos,
až na kost.
......................................................................
Pathos.
Lubomír Tomik

learning how to take the first step
the art of making the first move
silence how to take the first step
the rustle of the forest
worshiping 
       The Beast
stuck in memory
       Her face forever
understanding
      fusion,
pathos,
    to the bone.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Princezna Pohárů je karta Crowleyho Tarotu