Zmatené scény.

Fotografie od Connor Danylenko na Pexels.com

Zmatené scény.

Lubomír Tomik

Ach, voníš chaluhami!

nejedeme nikam,
táboříme v údolí dnešního dne,
kdy slovo ,, realita“
ztratilo význam

Ach, vzduch který dýcháš !

není to žádný vzduch ale vrby na okrajích rybníků,
vodníci a lidské plody se topící

…………….
Confused scenes.

Lubomír Tomik

Oh, you smell like seaweed!

we’re not going anywhere
we camp in the valley of today
when the word „reality“
has lost meaning

Ah, the air you breathe!

it’s no air but willows on the edges of ponds
waterman and drowning human fetuses

………..

Doporučeno

Poet Video pro Tebe ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce.“ Aktualizováno 31.3.2023.

,,Let passion ring from every lyre !“ Alan Moore.

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/mapa-kontinentu-tveho-srdce-481893479

Vytvořeno ve Studiu Midian. V prodeji právě TEĎ !

lyrics: Pavla Jonssonová, Alan Moore , Paul Speckmann, Veronika, Lisa Marshall, Natalia Castelluccio, Miroslav Malovec, Tomáš Nosek, Dagmar O., MidJourney

Děkuji Vám, bez Vás by tato kniha nikdy nevznikla.

Hudba ve videu : Song: Ivan Shpilevsky – The Time (No Copyright Music)

Jenny z aplikace Clipchamp

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci promo videa je …..

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

,,Blázen.“ říkáš ?

……………………………………………………………………………………………

Oheň zapaluje srdce.

Lubomír Tomik

když se zuby zalesknou,
je pozdě

když se zuby nelesknou,
je čas

na 
bitvy
zubních kartáčků,

štětin z divokých kanců
silikonových štětinek

časy se mění,
my zůstáváme
silní,
vzpřímení a hrdí,
zubatí

usměvaví

.......................................................................................
Fire ignites the heart.

Lubomír Tomik

when teeth shine
it's late

when the teeth don't shine
it's time

on
battles of
toothbrushes,

bristles from wild boars and
silicone bristles

times are changing,
we stay
strong,
upright and proud
toothy

smiling
.........................................................................................

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12