Poet Video pro Tebe ,,Hejna.“

Flock.
Lubomír Tomik

flock of indian summer
heading across the ocean
          heading

flock flocks, lips in a smile

charred or rancid,
missed opportunities

lips in anger

hesitant shooters,
charred lips in a smile

the day fades
She tore him to pieces

lips in a smile of fury flock

flies around
and they are gone

Kosa v rose !

Kosa za úsvitu.

Lubomír Tomik

kosa v extrému,
zapomněl ji Sekáč

a když jsme ji našli,
svítalo

kosa v rose

a když jsme ji zvedli,
 slunce vyšlo

rosa v kose

a když po jejím zrezivělém ostří přejely první sluneční paprsky,
byla naostřená a zmizela

nestihli jsme si udělat fotografii malé zlaté destičky
,,Nesahat, nebo Vám useknu ruku u samého zadku a pak Vás vezmu na cestu bez návratu ! "

obyčejná kosa za úsvitu,
TA louka bude asi velká


..................................................................................................
Scythe at dawn.

Lubomír Tomik

scythe in extreme
The Reaper forgot 

and when we found her
it was dawn

scythe in the dew

and when we picked her up
  the sun came out

dew in the scythe

and when the first rays of sunlight passed over its rusted blade,
it was sharpened and disappeared

we didn't have time to take a photo of the little gold plate
"Don't touch, or I'll cut off your hand at the ass and then I'll take you on a journey of no return!" "

common scythe at dawn,
THAT meadow will probably be big
Fotografie od Alex Sever na Pexels.com

,,Mísa vymyšlených ryb“…

…dotisk. Autor grafického návrhu obálky je Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

50x Sylvia Plath na pláži.

Znovu – Dobře, tiskárna https://agenturanp.cz/ !

A stejně tak, Mísa vymyšlených ryb bude zdarma k Mapě Kontinentu Tvého Srdce …možná…v knihkupectvích, nebo při osobním nákupu…nevím, děje se toho příliš mnoho najednou.

No to určitě ! Zklamání…. ! Hned po něm následuje

A je to bez diskuse.

,,Mísa vymyšlených ryb“ je totiž titul do roku 2017 nikdy nevydané knihy, vymyslel si ji Aleister Crowley. Jaké číslo je na kartě ,,Eso Disků“ Crowleyho Tarotu uprostřed ?

A je to bez diskuse.