Čínský znak na Králově stole.

Vyrobeno ve Studiu Midian…Mapa již brzy. Pokus o melodii LT. Clive Barker,cenobit,mapa,Buchlovské hory.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci promo videa je… https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

Z výkladu karty ,,Pokud vás tato karta přitahuje, znamená to, že byste rádi vykročili novým směrem s osobami narozenými ve Lvu, případně že se v období Lva vydáte holí novým směrem při práci na tvůrčích projektech.“ To bych tedy rád vykročil, to ano. Případně mě Lev sežere.

Leper alley.

Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

………………………………………………………….

Ulička malomocných .

Lubomír Tomik

Jak dlouho existuje romantická láska ?

Vystoupil ze stroje času,
podíval se na ni a řekl 
,,Evo!"

Adam s bohem o kus dál
pozorovali východ slunce,
když do ní vnikl

pak si zapnul kalhoty a zmizel v budoucnosti.

Operace ,,Kukačka",
připravoval se na ni roky,
učil se aramejsky,
žil v uličce malomocných romantickou láskou,

podařilo se,
skupina vědců si potřásla rukama a odešla na oběd.

Někde vycházelo slunce,
drželi se za ruce.
.....................................................................................................
Leper Alley.

Lubomír Tomik

How long does romantic love exists ?

Stepped out of the time machine
he looked at her and said
"Eva!"

Adam and god a little further
watched the sunrise,
when he entered her

then he zipped up his pants and disappeared into the future.

Operation Cuckoo
he had been preparing for it for years
learned Aramaic
lived in leper alley of romantic love,

managed,
the group of scientists shook hands and left for lunch.

Somewhere the sun was rising
they were holding hands.
.......