Káva.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Velká káva.

Lubomír Tomik

velká káva je
velká káva je
velká káva je
upnutá
sukně
stejně
tak černá

dožít se tak toho
vidět Tě v ní
v odrazu na hladině
velké kávy

černá sukně je upjatá káva
stejně tak 
všechna ta zrnka
zrnka

dožít se tak toho
vidět Tě v ní
pod povrchem 
upjaté sukně

a...
zauzlovaná mysl,
variace na kávu,
Tebe,
večer.

...............................
Great coffee.

Lubomír Tomik

great coffee is
great coffee is
great coffee is
clamped
skirt
anyway
so black

live to see it
see you in her
reflected on the surface
great coffee

black skirt is tight coffee
equally
all those grains
grains

live to see it
see you in her
under surface
tight skirts

and...
knotted mind
variations on coffee,
you,
evening.
.....................................................................................

Poet Video pro Tebe ,,Pizzerie u jezera.

Vytvořeno ve Studiu Midian. Hudba z aplikace Clipchamp ,,Hot blooded.“

…………………

Pizzeria by the lake.

Lubomír Tomik

earlobes flutter in the wind,
pizzeria by the lake
OPEN
pizzeria by the lake
CLOSED,
after the season
last swim to the other shore in September,

annual period
annual climate

change is everything
You are getting more beautiful

OPEN ?

…..

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar

K večeru….

Fotografie od Vitaliy Izonin na Pexels.com
K večeru nás...

Lubomír Tomik

K večeru nás zastřelili.

včerejšek byl jako kulka
tlačící se na kůži
nad kořenem nosu
zavrtávající se projektil voní 

nenechali jsme si dát pásku přes oči
abychom mohli v poslední chvíli pohnout hlavou a uvidět fantastické zítřky,

nic není tak jak má být,
svůj život řídíme sami a dokud nebudu s Tebou nic není tak jak má být

můžeme se znovu narodit 
jako lvi
jako krokodýli,
možná

k večeru  života stejně kat mávne rukou
TEĎ
k večeru .....ale teď je stále ráno,
nejsou žádní kati, žádné projektily, žádné cukání prstů na spoušti

jsme živí teď a každou vteřinu kterou ztratíme,
když nejsme spolu,
jen leštíme polobotky ,
žehlíme obleky,
někomu jinému

třeba zrovna katovi,
ani si toho nevšimneš

-K líci zbraň ! -
Prásk.

Těsně vedle.

........................................................................................................................................
Towards evening ...

Lubomír Tomik

Towards evening they shot us.

yesterday was like a bullet
pressing against the skin
above the bridge of the nose
the penetrating projectile smells

we didn't get blindfolded
so that we can move our heads at the last moment and see fantastic tomorrows,

nothing is as it should be
we run our lives alone and until I'm with you nothing is as it should be

we can be born again
like lions
like crocodiles
maybe

towards the evening of life, the executioner waves his hand anyway
NOW
towards evening.....but now it's still morning
there are no executioners, no projectiles, no trigger finger twitching

we're alive now and every second we waste
when we're not together
we're just polishing shoes,
we iron suits
for someone else

for example to the executioner,
you won't even notice it

- To the cheek a gun! -
A bang.

Near miss.
................................................