the echo of unseen swimsuits

Zamotaná historie.

Lubomír Tomik

ozvěna kůrek chleba,
ozvěna kůži potažených sedadel,
ozvěna neviděných plavek
ozvěna maskovaných proudů
magnetických vln Tvé přitažlivosti,
Orákulum mé
............

A tangled history.

Lubomír Tomik

the echo of bread crusts,
the echo of the leather-covered back seats,
the echo of unseen swimsuits
echo of masked currents
magnetic waves of Your attraction,
My Oracle

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Někdy stačí jen slova….

…právě teď.

……
Kdyby.

Lubomír Tomik

kdyby neexistovala Noc,
stvořila by  ji,
aby v ní řekla  :
,,Černá."

,,Jen černá." 


slova jako
řezy nádhernou 
žiletkou

........................................................................
If.

Lubomír Tomik

if there was no Night
would you create her
so that you can say in it:
"Black."

"Just black."
words as
 cut by
beautiful razor blade

…..Když pro Tebe musím něco napsat a nahrát tak musím TEĎ, v pozadí hraje Vektor, album Black Future…song Oblivion.Nejsem majitelem autorských práv.

Karta Crowleyho Tarotu je….. ,,Zkáza.“ Ta už tady dlouho nebyla. Deset mečů, pojďme na ni a zadupeme ji do země.

Poet Video pro Tebe ,,Gregory Corso za Noci“

Natočeno, čteno nahráno ve Studiu Midian.Zvuky noční savany, lva a krokodýlů nilských z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové projekty. Lyrics:
But I Do Not Need Kindness
Gregory Corso ,  reading by Lubomir Tomik

1
I have known the strange nurses of Kindness,
I have seen them kiss the sick, attend the old,
give candy to the mad!
I have watched them, all night, dark and sad,
rolling wheelchairs by the sea!
I have known the fat pontiffs of Kindness,
the little old grey-haired lady,
the neighborhood priest,
the famous poet,
the mother,
I have known them all!
I have watched them, at night, dark and sad,
pasting posters of mercy
on the stark posts of despair.
 
2
I have known Almighty Kindness Herself!
I have sat beside Her pure white feet,
gaining Her confidence!
We spoke of nothing unkind,
but one night I was tormented by those strange nurses,
those fat pontiffs,
The little old lady rode a spiked car over my head!
The priest cut open my stomach, put his hands in me,
and cried:--Where's your soul? Where's your soul!--
The famous poet picked me up
and threw me out of the window!
The mother abandoned me!
I ran to Kindness, broke into Her chamber,
and profaned!
with an unnamable knife I gave Her a thousand wounds,
and inflicted them with filth!
I carried Her away, on my back, like a ghoul!
down the cobble-stoned night!
Dogs howled! Cats fled! All windows closed!
I carried Her ten flights of stairs!
Dropped Her on the floor of my small room,
and kneeling beside Her, I wept. I wept.
 
3
But what is Kindness? I have killed Kindness,
but what is it?
You are kind because you live a kind life.
St. Francis was kind.
The landlord is kind.
A cane is kind.
Can I say people, sitting in parks, are kinder?

 

Gregory Corso. The last gangster /reading by Lubomír Tomik /

Waiting by the window
my feet enwrapped with the dead bootleggers of Chicago
I am the last gangster, safe, at last,
waiting by a bullet-proof window

I look down the street and know
The two torpedoes from St. Louis
I've watched them grow old
...guns rusting in their arthritic hands

Disturbing.

Fotografie od Nadi Lindsay na Pexels.com

………………………………………………………………………………………………………………..

Rušivé myšlenky.

Lubomír Tomik

obejmeme se a
čtvercově kulatě oválně
v arabských lampách a nástěnných svících

chodby plné ledového prachu,
palmové květináče v halách,
malé blikající žárovky,
ve tmě žhnou jen Tvé oči

jak můžu žít když každý hřeb v mé rakvi je písmeno Tvého jména

příchuť zvonícího telefonu jižně od nebe

oprašování palem a květin v prázdných pokojích , jednou
 objetích
................
Disturbing thoughts.

Lubomír Tomik

let's hug and
square round oval
in Arabic lamps and wall candles

corridors full of icy dust,
palm flower pots in the halls,
small flashing light bulbs,
only your eyes glow in the dark

how can I live when every nail in my coffin is a letter of Your name

the flavor of a ringing telephone south of heaven

dusting palm trees and flowers in empty rooms, once
  hugs
.............................................

Devět disků.
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu ,, Devět disků nám připomíná, že pokud budeme následovat hlas svého srdce, jež nás učí a vede, abychom směřovali k tomu, co pro nás má hluboký význam (Venuše), a pokud propůjčíme životu systém a řád (Panna), dostaví se výsledky ve formě hmatatelného zisku."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1052-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-disk