Všechny úhly byly špatně…

…a BUDE to chetitský znak pro boha.

BYL to chetitský bůh.  ,,b“ je schválně .

Kolik bohů zmizelo , nezůstaly po nich žádné znaky?

Po lidech, kteří je uctívaly?

Jsi něco více, byť.

Právě jsou to dva magnety, přitahují se nebo odpuzují , kdo ví?

Nedokončeno.

Poet Video ,,Modely“ pro Tebe

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Vytvořeno ve Studiu Midian, natočeno na Velehradě. Skládačka, kde dílky zapadly do sebe, slova psaná i čtená, kytara,zvuky z archivu BBC, LT pro Tebe.
Lyrics:

Models.

Lubomír Tomik

temple models,
real estate models,
smiles
and lies

later you realize what's going on
who where on which side

bed,
beaches,
the grave lies

You and Me models

nail, nails, nail,
striped perforated umbrella,
against sadness

You, my world

A všichni ti poéti.

…………………………………………………………………….

A všichni ti básníci.

Lubomír Tomik

a všichni ti básnící pod hvězdnatým nebem,
byli, jsou a budou,
bratři stále na odchodu,
pěšáci v nerovných bitvách-

jsme ocejchováni černým znamením Poezie,
jsme ti poéti na prknech tohoto světa,

a tak to musí být,
najdeme můzu která nás provází na vrchol vize,

blázniví lezci po skalách dní provokující smrt

z vrcholu vize se můžeme vrhnout dolů,
možná se rozmázneme o dno,
možná tam také čeká hromada peří,

dokud neskočíš, 
nevíš

odrážím se každé ráno a padám


......................................................................
And all those poets.

Lubomír Tomik

and all those poets under the starry sky,
were, are and will be
brothers still on the way
pawns in unequal battles-

we are branded with the black mark of Poetry,
we are the poéts on the boards of this world

and so it must be
we find the soul that accompanies us to the top of the vision,

crazy rock climbers of death provoking days

from the top of the vision we can plunge down,
maybe we'll fade to the bottom
maybe there's a pile of feathers waiting too,

until you jump
you don't know

I bounce every morning and fall

...........................................
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Pojašené dobrodružstvo ? Áno, iste.

……………………………

Pojašené bolesti.

Lubomír Tomik

ľady sa roztopili
skutočné diamanty,
sníva o ní každú noc

pojašené dobrodružstvo života sa odohráva iba raz
počasí podnebí 
bez Teba

zvykám si
nikdy nedostaneš to,
co 
OPRAVDU
chceš

stojí za to se rvát,
nevzdat se

nezůstat ležet v posteli jako mrtvý
když už máry, jsou dávno pryč

......................................................................................................
Crazy pain.

Lubomír Tomik

the ice has melted
real diamonds,
he dreams about her every night

the enlightened adventure of a lifetime only happens once
weather climate
without you

I am getting used to it
you'll never get it
what
REALLY
you want

worth fighting for
not to give up

not stay lying in bed like dead
if they're dissapeared, they're long gone
....................................................................................................................................