Poet Video pro Naďu ,,V mandragoře.“

Vytvořeno ve Studiu Midian , načteno na Velehradě
lyrics:

In mandrake.
Lubomír Tomik

In a Spanish galleon,
in the iron maiden
we serve the rituals of the days with determination
in the ice,
in fire
day after day,
in the planes of probabilities
in mandrake,
in the melting world
in the mandrakes,
desires.

Pokus o hudbu Chrome Music Lab LT

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

,,V mandragoře.“ …..slova máme.

V mandragoře. 

Lubomír Tomik 

Ve španělské galeoně, 
v železné panně 

rituály dní sloužíme odhodlaně 

v ledu, 
v ohni 

den po dni, 
v rovinách pravděpodobností 

v mandragoře, 
v tajícím světě 

v mandragorách, 
touhách. 
................................................. 
In mandragora. 

Lubomír Tomik 

In a Spanish galleon, 
in the iron maiden 

we serve the rituals of the days with determination 

in the ice, 
in fire 

day after day, 
in the planes of probabilities 

in mandragora, 
in the melting world 

in the mandrakes, 
desires.

……………………….

Dva Poháry , karta Crowleyho Tarotu .

Z výkladu karty :

Dva poháry jsou symbolem lásky. Je to láska, která oživuje a je plná tvořivé energie, inspirace a čistoty. Všechny naplňuje stejnou měrou. Jedním z hlavních rysů takové lásky je mocná komunikace, kterou naznačují červení delfíni naprosto zaujatí sami sebou. „Je prožívána nejen v nitru, ale vyzařována i navenek, jak to symbolizuje dvojitý růžový květ lotosu, který zastupuje princip „jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek“. Dva poháry naplněné až po okraj zosobňují vyrovnanou a mimořádnou lásku, která k sobě nepotřebuje vázat svůj milovaný protějšek. Tato láska proudí z nejhlubšího nitra a naplňuje druhého bez toho, aby se dopouštěla zrady na sobě samém a sebe sama pokořovala.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Narrow club where they played commercial pop.

Fotografie od isaac mijangos na Pexels.com

………………………………………………………………………………………….

Úzký klub kde hráli komerční pop.
Lubomír Tomik

dívka v japonském tričku,
v rámu neonů a blýskavic vystavena na ulici,

v ulitách praskajících pod nohama 
stáčejících se do spirály chtíče
škeble krab škeble krab
peníze škeble 

proudy nesou chapadla mořských řas,
které rostou až do nebe do Tebe
..............................................................................................................
Narrow club where they played commercial pop.
Lubomír Tomik

a girl in a japanese t-shirt,
displayed on the street in a frame of neon lights and lightning,

in shells cracking underfoot
twisting into a spiral of lust
clam crab clam crab
money clams 

currents carry tentacles of seaweed,
that grow up to the sky to You
.........................................................................................
Fotografie od Haugenzhays Zhang na Pexels.com
Přesně.