…na jazyku.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

…………………………………………………………………………………………………..

Rozplyne se na jazyku.

Lubomír Tomik

rozplyneš se na jazyku
rozplyneš se na jazyku
rozplyne se na jazyku
rozplyne se na jazyku
rozplyneme se na jazyku,
navzájem
navzájemnavzájemnavzájemnavzájem

jasní jako paprsky
……………………………………………………………………………………..
It melts on the tongue.

Lubomír Tomik

you melt on the tongue
you melt on the tongue
melts on the tongue
melts on the tongue
we melt on the tongue
each other
eachothereachothereachother

bright as rays

…………………………………………………………………………………………………………………

Obrátit svůj život vzhůru nohama.

……..
Tklivé písně.

Lubomír Tomik

srdce buší jako kladivo
a kdyby mohlo vyskočí z hrudního koše,
protáhne se hrdlem a pleskne na podlahu

srdce v krku bilo
srdce v krku bylo
srdce v krku z něj vyskočilo
jsme skoro doma

místo bez návratu
zpochybňuje strach mouchy v pavučinách

tklivé písně,
zmalované zbytky tísně,
větvičky a dřevo na hranici,
s loučemi u ní stojí staří kouzelníci

Tklivé písně,
bod světla na Jihu.

,,Myslíte to opravdu vážně, tohle všechno a tahle slova a vůbec?"

Myslím to všechno tak vážně, že když teď napíši slovo ,,vážně"
každé písmeno slova ,,vážně" vážně váží milion tun,

při každém slovu mi ve zraněném koleni praská,
je to jako sezení na létajícím koberci posázeném hřeby


,,A teď něco úplně jiného!"
řekl John Cleese a zmizel,
na břehu stálo opuštěné piáno 
a když se zvedla tsunami,
vlny hrály na klapky bláznivou melodii
úsměv je blesk za bouřky,
rozčísne nás vejpůl

.....................................................................................
Touching songs.

Lubomír Tomik

heart beats like a hammer
and if it could jump out of the chest
 stretches  throat and on slaps the floor

the heart in the throat was beating,
the heart was in the throat,
heart jumped out of throat,
we are almost home

a place of no return
questions the fear of the fly in the cobwebs

poignant songs,
painted remnants of distress,
twigs and wood on the border,
old magicians stand by her with bows

haunting songs
point of light in the South.

"Are you really serious, all this and these words and nothing at all?"

I mean all of this so seriously that now when I type the word "seriously"
each letter of the word "seriously" seriously weighs a million tons,

with every word my injured knee cracks,
it's like sitting on a flying carpet studded with nails

"And now something completely different!"
said John Cleese and disappeared
an abandoned piano stood on the shore
and when the tsunami rose
the waves played a crazy tune on the clappers,

a smile is lightning in a storm
it will split us in half

..................................................................................................................

Ukřižování Ega. The hanged man.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec