Hypnotické Poet Video pro Tebe.

Vytvořeno ve Studiu Midian.

Lyrics : One word – ,, Incantation.“ LT

Zvuková nahrávka z Archivu BBC, k použití pro neziskové účely , konkrétně –

Markets: Bolivia – Street, Cliza, on market day with cries from hawkers, footsteps and bells and chanting from blind fortune tellers, no traffic.

Bonga LT v Chrome Music Lab.

Padišáh.

Padišáh.

Lubomír Tomik

stepní padišáh sklepní
a padišáh v kopytech zrozený

padišáh procházející tvarohem
čáhající padišáh za rohem

padišáh tišící bolest
silný, nejsilnější

mocný nejmocnější
skleněný


............................
Padishah.

Lubomír Tomik

steppe padishah cellar
and a hoofed padishah born

the padishah passing through the curd
looming padishah around the corner

padishah soothing pain
strong, strongest

the mighty the mightiest
glass

...............................................................
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

V případě, že jedeš tramvají.

Fotografie od Brett Sayles na Pexels.com

……………………………………….

V případě, že pojedeš tramvají.

Lubomír Tomik

zazvoní

a pak se řítí dolů z kopců San Francisca
ke Zlaté Bráně

plná bot a not a výkřiků a Nat

už dávno mi nefungují brzdy
a jen se řítím za Tebou

zazvoní
v případě, že jedeš tramvají
.....................................................................
In case you go by tram.

Lubomír Tomik

it rings

and then hurtles down the hills of San Francisco
to the Golden Gate

full of shoes and notes and screams and Nat

It's been a long time since my brakes stopped working
and I just rush after You

it rings
in case You go by tram
Fotografie od Pixabay na Pexels.com