Protiválečné Poet Video .

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Vytvořeno ve Studiu Midian. Proti všem válkám, nekrmte je. Akryl,Chrome Music Lab,LT
 "War."

Lubomír Tomik

war is a bitch
doesn't want money
but lives

war is cancer
a tumor in the center of the labyrinth
plastic hearts of Chinese prisoners

labyrinth at the end of cancer,

war,
horror compressed into five letters

war is a bitch
she wants everything
don't feed her

.............................................................................

A speck of dust.

Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

Smítko prachu.

Lubomír Tomik


prvního dne
           zmizela čísla
zavládla panika
           zmizela čísla

druhého dne zmizela písmena 
všech abeced

třetího dne
z úst přestaly vycházet zvuky
a zmizela hudba

zavládlo ticho
tajný jazyk rohů a symbolů

a když se ztratily barvy zůstaly Tvoje oči ve tmě,
zářící světlem

nakonec 
přišlo velké - PLOP !-

a smítko prachu zasáhla velké deštová kapka,
někde v jiném čase 
jsem nad námi roztáhnul deštník,

na čem jiném záleží kromě Tebe ?

................................................................................................................................................................
A speck of dust.

Lubomír Tomik

on the first day
           the numbers disappeared
panic set in
           the numbers disappeared

the next day the letters disappeared
of all alphabets

on the third day
the sounds stopped coming out of the mouth
and the music disappeared

there was silence
the secret language of horns and symbols

and when the colors were lost Your eyes remained in darkness
shining with light

finally
came the big - PLOP!-

and a speck of dust was struck by a great raindrop,
somewhere in another time
I spread an umbrella over us

what else matters besides You?
.......................................................................................................................................................................

Fotografie od Pixabay na Pexels.com