Poet Video pro Tebe ,, Něco musí být ! „

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Vytvořeno ve Studiu Midiam. Chrome music lab, LT. Napsal, čte pro Tebe.
Lyrics:

There must be something.

Lubomír Tomik

something terrible,
something wonderful,
when tears embrace together

something wonderful
something unexpected

touch me
burn me with a dark flame

in dreamland
where we may remember our death?

remember

.......
,,Lust." je karta Crowleyho Tarotu . 
Chtíč je skutečný, to ví každý z nás.

Behold.

Behold.

Lubomír Tomik

okna na domech,
                jsou vlastně mříže

shlížející cize a zarputile,
                      drží nás uvnitř

sladký a pohodlný způsob,
                     popravy z postelového letiště

okna na domech
pytlácká oka na stromech,

jsme v pastích,
                  okna na domech

ale s Tebou


.................................................................................

Behold.

Lubomír Tomik

windows on houses,
                they are actually bars

looking down strangely and stubbornly,
                       it keeps us inside

sweet and convenient way
                     executions from bed airport

windows on houses
poaching noose in the trees,

we are trapped
                   windows on houses,

but with YOU

Střemhlavé pahýly.

Fotografie od Dmitriy Ganin na Pexels.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Střemhlavé pahýly.

Lubomír Tomik

v tomhle ránu mého života se stalo všechno,
sakra, někdy stačí být naživu a věřit

nečekat na vzkříšení

touha je větší než vrcholy hor,
střemhlavé pahýly ,
obalené ledem a sněhem

úžasné panorámata 


.......................................................................................................
Diving stumps.

Lubomír Tomik

in this morning of my life everything happened
heck, sometimes you just have to be alive and believe

don't wait for the resurrection

desire is greater than the mountain tops
steep stumps,
covered in ice and snow

amazing panoramas

................................................................................................................................
Dva Meče. ,,Mír."

Rozhodnutí.