Poet Video pro Tebe ,,Plastové parníky z komunistické éry.“

Souhra okolností.

Plastic steamboats from the communist era.

Lubomír Tomik

on top of plastic red chimneys and reed rafts and all,

mysteries upon mysteries

in fact, it is a hunt for yellow-red dream lizards,
steamboats go to the bottom and stick their horns out again,

mysteries upon mysteries

you are and you are not and you are and you are not and you are and you are not and you are you are you are you are
what can we hold our breath

it's no mystery
you know very well what's behind it and it's not plastic steamboats
and reed neither,

  rustling in the distance

above bottomless lakes
deep lakes

I'm looking for you
i'm looking

……..

Princ holí je spojován s ohnivým znamením Lva (21. července – 21. srpna) nebo se zrozenci tohoto znamení. Pokud vás tato karta přitahuje, znamená to, že byste rádi vykročili novým směrem s osobami narozenými ve Lvu, případně že se v období Lva vydáte holí novým směrem při práci na tvůrčích projektech.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

Společný závoj.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

………………………………………………………………………………………………………

Společný závoj.

Lubomír Tomik

společný čas společného závoje
kterým jsme přikryti a není to ani náhodou
rubáš

v objetí stolů a židlí,
delikátních geometrií kolem nás

hlad a žízeň nemají význam,
přistáli jsme právě zde,
v tomto čase,
v této chvíli,
v tomto TEĎ

jsem jen gramodeska
   která by bez přenosové jehly Tebe 
nikdy nehrála
nikdy
...............................................................................
A common veil.

Lubomír Tomik

common time of common veil
with which we are covered and it is not by chance
shroud

in the arms of tables and chairs,
delicate geometries around us

hunger and thirst don't matter
we landed right here
at this time,
in this moment,
at this NOW

I'm just a record player
    which would without the transfer needle You
never played
never
............................................................
Deset Pohárů je karta Crowleyho Tarotu, přichází málokdy, o to je cennější.