Gibraltar.

Fotografie od David S na Pexels.com

……………………………..

Gibraltar.

Lubomír Tomik

Syčení Hada bEz peří
Křičící linKy veršů
Á ona vyšla ze dveří
Líně se plížíCí dnem lisTOnozi
A jiným povRchem,
               nespatřeným
......................................................................
Gibraltar.

Lubomír Tomik

THE hiss of a featherless snake
Screaming veRse lines
Ánd she went Out the door
Lazily Crawling through the bottom of a leafhopper
And others on the surface,
                unseen 
,,K"

…………………………………………………….

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov o Skále a tréninkové čtení 57 kapitoly střihové novely …


Čteno ve Studiu Midian, jen tak teď, když se nedaří, je potřeba cvičit ,bez anglického překladu, omlouvám se, už jsem to myslím v březnu publikoval, toto je jen cvičení.

….karta je – Pět Holí, ,,Spor.“

,,Hello ,legs ! „

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

…………………………………………………………………….

Pokus.

Lubomír Tomik

žádný pokus prostě jdeš a uděláš to

pokud se o něco pokoušíš,
provádíš chemický pokus

výsledná kyselina tě naleptá
výsledná exploze rozmetá

do jiných dimenzí

kde ptáci rostou na stoncích
 květiny poletují vzduchem
a trylkují a
řvou jako smyslů zbavené

pokus je nezdar,
znám černobílé lidi , ztělesněné porážky

my ne,
my ne,
my ne,

oči plné všeho, touhy po životě, slov

,, Nazdar, nohy ! "


......................................................................................................................
Try.

Lubomír Tomik

no try you just go and do it

if you try something
you are doing a chemical experiment

the resulting acid will etch you
the resulting explosion scatters you

to other dimensions

where birds grow on stems
and flowers fly through the air
and they trill,
they roar as if lost their minds

the attempt is a failure
I know blackandwhitetv people, defeat incarnate

not us,
not us,
not us,

eyes full of everything, desire for life, words

,, Hello, legs! "
,,Adios,my love."

.................................................................................

Z výkladu karty Crowleyho Tarotu na publikaci ….


Princezna pohárů je portrétem citového mistrovství poté, co se bolestně propracovala žárlivostí, snahou druhými manipulovat, potřebou druhé vlastnit, případně je podvádět. Princezna pohárů je nestranná v poskytování citové stálosti a věrnosti (želva v lastuře), bez potřeby druhé výměnou za svůj cit vlastnit. Cítí se být se svými city v bezpečí (labuť, která vzlétá nad její hlavou) a je schopná své city, touhy a znepokojení sdělovat srozumitelně, aby byly pochopeny (delfín).

Krystaly na jejím rozevlátém plášti, který naznačuje tvar lastury, ukazují na její schopnost vidět věci tak, jak jsou, a nikoli tak, jak by si je přála viděl. Dává lotosovému květu svobodu, což je vyjádřením srdce plného důvěry, a dává tak najevo, že odmítá touhu ovládat a vlastnit. Tato karta zobrazuje schopnost uvědomil si objektivně své city, ať jsou opětovány nebo ne, a naznačuje pevné rozhodnutí stát si za nimi.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar