Poet Video ,,Jeho barvy.“

Vytvořeno v aplikacích Clipchamp,Chrome Music Lab. Maniakální smích z Archivu BBC. Cenobit , prolézačka, ve čtyři ráno zapsaná slova ,,spojovací uzly“, později video prolézačky, později cenobitova hlava, později hudba, později slova, později napsáno, později načteno, všechno dělám pozdě, je to proloženo bolestí.


His colors.

Lubomír Tomik

the connecting nodes are his eyes
networks of sparking neurons,

salvos of honor

connecting nodes
on the hearths of extinguished furnaces

nets of fishermen in the murky wounds of sleepy firing squads

connecting nodes are survival
one knot means nothing

the connecting node is his eyes
roaring with terror or excitement

connecting eyes

…………………………………..

Karta Crowleyho Tarotu je ….

Šest Holí.

Zatraceně, ani nevíš, jak rád bych se o dnešní nepatrné prohry a nepatrná vítězství dělil s Tebou.

Balanc v prachu Můzy.

Fotografie od Marek Piwnicki na Pexels.com

………………………………………………………………………………………………

Balanc v prachu Můzy.

Lubomír Tomik

kdyby se ohlédla do milionu světel,

dveře v polední galerii
se začnou jedny za druhými zavírat

rána a ozvěna
rána a ozvěna
morová rána

a ozvěna Tvých slov
energie kreativity,

nestojíme každou vteřinu
nad propastí ?
..............................................................................
Balance in the dust of Muse.

Lubomír Tomik

if she looked back at a million lights

door in the noon gallery
start to close one after the other

bang and echo
bang and echo
bang pestilence

and the echo of Your words
energy of creativity,

we don't stand every second,
over the abyss?
.................................................
Karta Crowleyho Tarotu.

,, Spojovací uzly.“…

… rozepsáno.

Křeč ve zraněné noze znamená pro dnešek konec spánku,najednou…. ,, Spojovací uzly.“ 

Jen název, dvojice…slov. Na konci bude Poet Video, se spojovacími uzly,ať už to znamená cokoli.

Najednou byla slova ve tmě a když přišla, z nějakého důvodu. Postavme na tomto základu dnešní den ,je 4.15 ráno,za okny ještě noc, voní létem.