Poet Video ,, Dým.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Balón nad Midianem časně ráno.

Lyrics :

Smoke.

Lubomír Tomik.

she blew her smoke into me,

her smoke

Hudba v programu Chrome Music Lab LT. Načteno ve Studiu Shaark https://www.shaark.cz/ v roce 2020, zvuk ustřižen a znovu smíchán, zkouška, cvičení střihu zvuku, obrazu.

Verš pochází z básně ,,Její dým.“, ze sbírky Večeře u Minského. /2016/

Eso Mečů.

………………………………………………

Putování.

Lubomír Tomik

tato noc mi dala křídla
jsem to zase já, starý dobrý zlomený jestřáb
kroužím ztemnělým lesem nebem mořem
sleduji vše shora
jsem nicotný

jsme stíny nahoře,
vznášíme se mezi hvězdami které blednou a jedna po druhé zhasínají,
snad bude pršet

touha je větší než vrcholy hor
…………………………………………………………………………………………………
Wandering.

Lubomír Tomik

this night gave me wings
it’s me again, good old broken hawk
I circle the darkened forest, sky, sea
I watch everything from above
i’m worthless

we are the shadows above
we float among the stars that fade and go out one by one,
maybe it will rain

desire is greater than mountain tops

………………………………………………………….


Eso mečů..z výkladu karty.


Crowley - eso mecu
 Eso mečů Eso mečů představuje průzračnost myšlení, ale i nápaditost a originalitu na mentální úrovni. Je to stav mysli, která nezná pochyb. Mraky ve spodní části karty symbolizují překonání pochyb i vnitřních zmatků. Eso mečů tak ztělesňuje tvůrčí a inspirované myšlení plné originálních nápadů. Je obrazem rozšířeného vědomí, které pochopilo všechny souvislosti. Tvořivost mysli tu ilustruje zelený meč. Tato mysl všechno přijala a se vším se vyrovnala, a přesto zůstává hluboce vnímavá, jak to naznačují dva půlměsíce na rukojeti meče. Je otevřená své dynamické energii (slunce na rukojeti) a neustále v ní probíhá proces obrody, při kterém je staré nahrazováno novým (had na rukojeti meče).

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me