Poet Video pro Tebe ,,Venuše v plamenech.“

Tedy pro Tebe , taková jsi v mých očích, pořád.

Pozorování Venuše při přechodu přes Slunce, dobová kresba.
...a je tam Venuše a jsou tam plameny. Jaké překvapení. Podruhé vyzkoušena Chrome Music Lab. Lyrics.

Venus on fire.

Lubomír Tomik

beautiful
hard headed
beautiful
predatory

hard headed
sleepy
pensive
real,
right

beautiful,
in the house of Venus,
in flames,

seductiveness, joy and pleasure, kindness

Hesperos, Phosphoros
...............................................

Potitulkový zvuk ...je nepodařené nahrávání, nemohl jsem slova přečíst kvůli smíchu....to se mnou děláš.

Moa Hunters.

………………………………….

Lovci Moa.

Lubomír Tomik

v sedmi zahradách,
v živých plotech bez konce
v ulicích

lovci moa,
v mlýnku slov a vět

vymřeli taky,
nevrátí se zpět

..........................................
Moa hunters.

Lubomír Tomik

in seven gardens,
in the hedgerows without end
in the streets

moa hunters,
in the grinder of words and sentences

they died out too,
they won't go back

…………………………………..

Devět Mečů. ,,Krutost.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1024-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-me

Sakra…co se dnes děje ?

Nepravidelná budova.

Fotografie od picjumbo.com na Pexels.com
Nepravidelná budova.

Lubomír Tomik

v lodním koši nepostižitelné přání nepravidelných budov
a strhla se bitva na nebi
stín klouzal po zdech,
ráj a boj o život,


pod lodním kýlem  nepostižitelná přání nepravidelných budov
a poslední,
poslední bubliny vzduchu


...................................................................................................................................
Irregular building.

Lubomír Tomik

in the ship's basket the unassailable wish of irregular buildings
and a battle broke out in heaven
the shadow slid across the walls
paradise and fight for life


under the ship's keel the impenetrable wishes of irregular buildings
and the last,
the last air bubbles

…………………………………………….

Tři Meče.

…Střípky minulosti. Přesně.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1018-crowleyho-tarot-mala-arkana-ti-mee

Karmínové ticho noci.

Karmínové ticho noci.

Lubomír Tomik

 dříve než spadne listí ze stromů,
princip spojených nádob nás svede
dohromady

Bélo Lugosi,
Ona je karmínové ticho noci,

obal není vším,
není

věk opadá jako listy ze stromů,
princip spojených nádob,
jednou to zjistíš sama

v karmínovém tichu noci
pokud chceš, 
jsi na tahu
...............................................................................................
Crimson silence of the night.

Lubomír Tomik

  before the leaves fall from the trees
the principle of connected vessels will lead us astray
together

Bela Lugosi
She is the crimson silence of the night

packaging is not everything,
it isn't

age falls like leaves from trees
principle of connected vessels,
one day you will find out for yourself

in the crimson silence of the night
if you want,
you're on the move
nothing more


................................................
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12