Kořeny v hrdle.

Kořeny v hrdle.

Lubomír Tomik

na dně poháru z kosti lebeční,
smotaný kořen

a když se mne napiješ,
vyraší ,
oklame ztvrdlou hlínu Tvé duše

na spodu poháru z kosti lebeční,
smotaný kořen,
vedle pistole jateční

čekají na roje Perseidů,
v té zemi,
ve Tvé půdě
..................................................
Roots in the throat.

Lubomír Tomik

at the bottom of a skull bone cup,
creamed root

and when you drink me
will sprout,
deceives the hardened clay of your soul

on the bottom of a skull bone cup,
creamed root,
next to the slaughter pistol

we await the Perseid swarms,
in that country
in Your soil

………………………………………………………………malé….rozdíly, v jazycích, významy.

Karta Crowleyho Tarotu je…. Císař.

Poet Story ,,Jak se používají hůlky.“

Vytvořeno ve Studiu Midian, pro Tebe. Cenobit ženského pohlaví Cliva Barkera, výrobce firma Neca.

Akryl v pozadí, dřevo,LT. Lyrics:

How wands are used.

How wands are used.

Lubomír Tomik


they came in
to a sushi restaurant

they waited for the smiling stuff  and ordered  food,
sushi buttons with shrimp

they smiled at each other
both gripped their wands in fists propped up with their elbows in front of them

the last time they looked at each other

II.
left and right hand and left and right hand facing each other,
closed their blinders
with a slow head movement she touched the skin of the lids of the wands first
the pressure increased
wands tasted vitreous and further or not

II.
back,
they approached each other and with a quick movement thrust their wands into each other's eyes so that they could no longer see a different image in their minds than the other's
forever


III.
shrimp and rice buttons left unfastened,
unfinished on a wooden table

the explanation of "how to use wands" disappeared in the honking of ambulances,
a little different way ,
used the wands.
...............................................................................................................

....Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nečekaného článku je....jak příhodné!
,,Zamilovaní".
Trumfová karta číslo VI.
Kde se vzala slova, obraz, zvuky,před dvěmi hodinami nebylo nic...a najednou...jak se používají hůlky...malinko jinak.


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

,,Jak je venku ?“

…když se podívám z okna, právě explodoval nový den bez Tebe.“

………………………………………………………………………………………………………

Grooves.

Lubomír Tomik

„How is it outside ?“
orange sunrise
You actually see words and not colors
naming
the names of things
♪ how’s it outside ♪
What’s „outside“?
Jewel of You ?

The grooves of phonograph records,
You’re the needle that’s been running over me since morning
♪ How it’s outside ♪ ♪ How it’s in the bowels of cell phones in our minds ♪
of deities and devils
We’re lost in the heather of the record grooves and every day
the needle and you,
every day we move towards the centre of the record

„How’s it going out there?“
Without You, the record won’t even spin on the turntable,
no Irish dancing,
no drop,
no jump,
♪ Dawn without you ♪

…………………………………………………………

Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version) and some changes by LT

…………………………………………………………………………………………..

Drážky.

Lubomír Tomik

,,Jak je venku ?"
oranžově nedozírně východ slunce
vidíš vlastně slova a ne barvy
pojmenování
označení věcí
jak je venku
co je to ,,venku",
šperk Tebe?

drážky gramofonových desek,
jsi jehla která po mě přejíždí od rána
jak je venku jak je v útrobách mobilních telefonů v náš v myslích
božstev a ďáblů
jsme ztracení na vřesovištích gramofonových drážek a každý den 
se jehla a Ty,
každý den se posunujem ke středu gramofonové desky

,,Jak je venku ?"
Bez Tebe se deska ani neroztočí na gramofonu,
žádné irské tance,
žádný kvapík,
žádný skok,
úsvit bez Tebe
...............................................................................................................
Osm Holí. ,,Rychlost." 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1009-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-holi