Na obraze hory Olivetské.

http://web.jozauprka.cz/

Na obraze hory Olivetské.

Lubomír Tomik

Vejdeš do jednoho ze sálů Galerie Joži Úprky a
BUM
letíš vzduchem a rozplácneš se o protější stěnu.

Zvedneš se.

-Další !"-

Vítěz všech kol v ringu dne - šestimetrový Nazareťan !-
........................................................................................................................................................................
On the Mount of Olives painting.

Lubomír Tomik

You will enter one of the halls of Joža Úprka Gallery and
BOOM
you fly through the air and smash against the opposite wall.

You rise up.

-Next !"-

The winner of all rounds in the ring of the day - a six-meter Nazarene!-

.........................................................................................................
,,Devět Pohárů".
Karta která PŘESNĚ odpovídá této chvíli.
Naděje ...je sice lehká děva, ale je.

More than.

Více než .

Lubomír Tomik

více než Lilith,
více než Eva
více než Žena

prsty nadhodí závoj kůže jemně,
obnažené svaly

více než,
 lež ,která tolik nebolí,

něco jako hrst hlíny a
odpočívej v pokoji

více než Lilith
více než Eva
více než Všechno


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
More than.

Lubomír Tomik

more than LilIth,
more than Eve
more than a woman

fingers gently lift the veil of skin,
exposed muscles

more than,
  a lie that doesn't hurt so much

something like a handful of clay and
rest in peace

more than LilIth
mOre than eve
more thaN everything

...............................................................