Zavolali kvůli atomovce. /Audio/…

…protože zavolali, přece!

Telephone ….and….
Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

……………………………………………….

Smícháno ve Studiu Midian. Napsal a čte LT . Dobrá nálada může být způsobena lékem Ultracod, proti bolesti, anebo Tebou. Jsem v tom a po uši.

……

Lyrics:

They called about the nuke.

Lubomír Tomik

telephone call, handset like in the old days of telephone exchanges,
cobwebs of cables in bags  sleep,
they suddenly come alive

"If you ever heard rockets falling,
get in the car and go, go, go as hard as you can
and run after Her
perhaps make your way to the edge of the deep valley,
where She meets the forest"

"Damn Dude, you're seriously lost!"

,, Just wow! She keeps me alive."
........................................
A karta Crowleyho Tarotu / ,,a teď už jsi vážně otravný, kámo" / Ticho ! 
Karta je 
,,Královna Disků."
Jak je to dlouho co jsem Ji viděl ?

Když u sebe nemám sešit….

cokoli…. zprávy o atomu přebíjejí reklamy…

,,Zavolali kvůli atomovce.“

Dopsáno – teď přepsat do PC a načíst a zkusit zvuk změnit do telefonického hovoru, aby to vypadalo, že Ti volám.

Výzva.

A před chvílí nebylo nic ,nemám to pod kontrolou.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci tohoto nečekaného článku je …karty nemám u sebe, až odpajdám do patra, později.

Poet Čtení – O hadu s dvěma hlavami. / Polynézská pověst./

Čteno a natočeno ve Studiu Midian.


About the snake with two heads.
/polynesian legend/

Once the waves carried the boat from the shore to the open sea.
After a while, they drove him to a small island where a two-headed snake lived.
tThe snake made a lair in the boat.
When Mauberere lost his boat, he set out to sea to look for it.
He sailed to the island where the snake lived and saw his boat by the shore.

But when he came to it, he was horrified to see a two-headed snake lying there.

Full of fear, he returned home and told everyone he met what he had seen.

A few men were found who, with arms, accompanied Mauber to the island.

They tried to attack the snake, but its heads turned menacingly towards them prevented them from doing so.
Finally, Mauber managed to kill the snake from a distance. The people cut the snake into pieces and burned it.

In the meantime, it got dark, and they had to spend the night on the island.

The snake came to life at night and decided to punish people. It circled around the island and threw two huge waves at the island.

The waves washed away the island as if it had never been there and the people drowned.
Their friends went to look for them, but there was no sign of the people or the island.

……………………………………………….

Sedm Mečů. Marnost. Je karta Crowleyho Tarotu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1022-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-me

Přesně. Chtěl jsem dnes udělat milion věcí … ,,ano, ale….. “ –
Má to nějaký smysl ? Všechno ?

Má. A když ho najdeš, je to jako by se rozsvítilo světlo, jako by jsi ochutnala kousek masa z dvouhlavého hada.

A…však víš. 🙂

Hvězdy na špici postavené.

Fotografie od Jess Bailey Designs na Pexels.com

……………………………………………………………………………………………………………..

Hvězda na špici.

Lubomír Tomik

postavíš hvězdu na špici,
truhla vyložená jezevčími kůžemi se otevře a jdeme do těch
dávných dob,
včera by bylo teď
dnes by bylo zítra 
a viking
by byl lidoop

trojí maso krocanů krájené Amazonkami

srdce buší u samotného hrdla kde do něj vtrhla

rozpoutala peklo hvězd na špici ,
truhly uzavřené na milion zámků
jezevčími pokoji vyložené kůže

na konci jsou slova které plynou jako obrazy pro všecho,
v řece času plyne vítězství i zklamání,
vyhrané i prohrané bitvy

slova pro něco co nemůžeme pojmenovat,
BYŤ se o to snažím,
nestačí ,

svět bez Tebe je jako planeta po nukleární válce.

život je život je život
jako je růže je růže je růže

úsměv je úsměv je úsměv
za okny kvílíci vítr je jako hejna piraní,
 
 když jsme u těch amazonských žen,
hvězd na špici,
stojících,

pentagramy,
kardiogramy.


.......................................................................................
A star at the top.

Lubomír Tomik

You put a star on top
a chest lined with badger skins opens and we go into those
ancient times

yesterday would be now
today would be tomorrow
and viking
would be an ape

triple meat of turkeys cut by Amazons

heart pounding at the very throat where she burst into it

unleashed the hell of the stars at the tip,
chests closed with a million locks
leather lined with badger rooms

at the end there are words that flow like images for everything,
victory and disappointment flow in the river of time,
battles won and lost

words for something we can't name
EVEN though i try
not enough

a world without You is like a planet after a nuclear war.

life is life is life
like a rose is a rose is a rose

a smile is a smile is a smile
the howling wind outside the windows is like a packs of piranhas,
 
  speaking of amazonian women

stars on top,
standing

pentagrams,
cardiograms.

.......................................
,,Rytíř Holí."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1012-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi