Za noci času.

Fotografie od Marta Romashina na Pexels.com

……………………………………………….

Za noci času.

Lubomír Tomik

za noci času syn Jitřenky vařil kávu,
drcená mezi kameny ucpávala zubní mezery,

mlýnky ještě neexistovaly,
nad hlavou se kosmické stanice neproháněli

za noci času půvabná kosmonautka
 přitiskla rty na pancéřové sklo průhledu a poslala vesmírný vzdušný polibek dolů na Zemi

shořel v atmosféře,
malý nádherný zbývající kousek polibku mi prorazil lebku ,
zasyčel ,
 proletěl páteří a 
uvedl 
krev 
do 
varu

za noci času syn Jitřenky vařil Kávu,
Lilith sehnala v Ráji mlýnek,

už byla
  mletá  
mletá
  mletá

,,Panebože to je ale rozdíl!-, pomyslel si syn Jitřenky a celý se tou kávou polil,

scházíš mi, víš ?

za noci dne v této hodině minutě vteřině,
není žádný čas,
byly jsou a budou chvíle kdy Tě uvidím,
to JE čas !

......................................................................................

In the night of time.

Lubomír Tomik

in the night of time the son of Morning Star made coffee,
crushed between the stones it clogged the gaps in the teeth,

grinders didn't exist yet,
space stations were not racing overhead

in the night of time, a graceful cosmonaut
 she pressed her lips to the armored glass of the vista and sent a cosmic air kiss down to Earth

burned up in the atmosphere
the little beautiful remaining piece of the kiss pierced my skull,
  hissed
 flew
 through
 the spine
 and
stated
blood
to
boil

in the night of time the son of Morning Star brewed coffee,
Lilith found a mill in Paradise,

she already was
   grinds
grinds
  grinds

-oh my god, that was a difference, thought the son of Morning Star, 
and poured cofee all over his fancy dress,

I miss You, you know?

in the night of the day at this hour minute second,
there is no time
there were and will be times when I see you
it's time!
...............
Karta Crowleyho Tarotu na slova, při jejichž psaní jsem málem omdlel, nebezpečná kombinace chůze, horka, úřadů a Galerie Jožky Úprky, někdy jsi jediná záchrana...karta je... 

A protože je to ,,Mág." nekončíme, příspěvek pokračuje -
……
za noci času
za času dne
za dne,
teď
teď
teď

mletá káva chutnala po všem co nás ještě čeká

 jsme použitelní kdykoli


...........................................................................................
in the night time
during the day
during the day
now
now
now

the ground coffee tasted like everything that still awaits us

 we are available at any time
................................................................
Nebýt Tebe a Crowleyho Tarotu, nedopadlo by to.

Nejhorší je ta bezmoc, vstanu a chci lámat skály, udělám krok a padám do propasti.

Poet Video pro Tebe ,,Žebro z hada.“

Vytvořeno ve Studiu Midian, kapradí -lidově -,,žebro z hada " z Klokočova
Vše spáchal LT

Lyrics
-
Snake rib.

Lubomír Tomik

she made me dizzy

left right left right
right left right left

the magic was in the fern
the fern was magic

fern fern fern
it made my head spin

she thrust a rib from a snake into my heart
..................................................

Tři disky. ,,Dílo." 
Vůbec teď není každý den.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1046-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-disk

Planoucí hvězda.

Fotografie od David Kopacz na Pexels.com

………………………………………………………………

Míjíme se.

Lubomír Tomik


míjíme se,
hledám Tě i ve snech

v těch fantastických krasohledech,
kde je všechno rudé

už ne lety do slunce,
už ne přistání ve tmě

míjíme se,
hledám Tě i ve dne

co kdyby
co kdyby

se na náš sneslo ticho objetí,

není nic,
než jedna planoucí hvězda


..................................................................................
We pass each other.

Lubomír Tomik

we pass each other
I look for you even in my dreams

in those fantastic views
where everything is red

no more flights to the sun
no more landing in the dark

we pass each other
I look for you even in the daytime

what if
what if

a silent embrace fell upon us,

there is nothing,
than one blazing star
................................................
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12