Poet Video pro D.O. ,,Zástupy.“

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Pražský orloj natočila D.O., děkuji za video ! Zbytek vytvořen ve Studiu Midian. Lyrics:
Crowds

Lubomír Tomik

multitudes
cuckoo
alarm clocks
roosters crowing
millions of touches
whispering
tickling
millions of astronomical minutes across the ages
II.
past
dream
presence only
future,
shrouded in a cloud of seconds,
which are slowly eroding our lungs
out of the trenches
breathe of smell of the years
dreams are also intangible,
the blues of glittering fairy blouses

Brazilian bar.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

………………………………………………………………………

Brazilský bar.
Lubomír Tomik

za soumraku na břehu řeky,
za východu slunce Mickyho Mouse
brazilský bar plný čelistí usazených piraní,
posedávajících vedle skleněných věží nevědomí

odbila Hodina,
náhle bylo plno

existujeme jen jako jména,
listí na stromech

rozprostři zemi,
aby voněla námi

bary nechme být

..............................................................................................
Brazilian bar.
Lubomír Tomik

at dusk on the river bank,
at Mickey Mouse sunrise
a brazilian bar full of jaws of settled piranhas,
sitting next to the glass towers of the unconscious

the Hour struck
suddenly it was full

we exist only as names,
leaves on trees

spread the earth
to smell like us

let alone the bars
.............................................................................

,,Hodina“ . Čas má mnoho významů.

Sny přinášejí nejenom Tebe…

….ale i tři roky starou hrůzu.

Celou nehodu si prožívám znovu a znovu, pamatuji si každý detail a najednou se v pět ráno probudím z okamžiku srážky a vzpomenu si, že vlastně mám tři roky starou fotografii toho auta.

Ze zprávy Policie ČR –

,, … že při jízdě v noční době při veřejném osvětlení ve směru
od Uherského Hradiště na Brno řádně nesledoval situaci v silničním provozu, jel v obci
nedovolenou rychlostí nejméně 60 km/h „…

-NEJMÉNĚ-

a srazil mne.

Automobil je dávno sešrotován na vrakovišti, jen sny se vracejí a bolest zůstává, …chlape, thrice cursed, thrice damned

Zatraceně, přežil jsem tohle, může být něco , co mne zastaví ?

Tohle je moje internetová stránka, publikuji co uznám za vhodné a když sen přišel, proč ne.

Proč cokoli ne?

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ,,Dva Poháry.“ Láska.

Nejčastěji z Indie.

………………………………………………………….
Nejčastěji z Indie.
Lubomír Tomik

pojednání o dracích,
rozpravy o kamenných zázracích

jadeitový čas mrskající ocasem
a návratem

rozbíjí zdi mezi námi,
stejně žádné nejsou

jen ty,
které jsme si postavili sami

jsou jen zrcadla,
v nichž vidím pavučiny nikdy někdy

z druhé strany hor,
nejčastěji z Indie

z kašmíru Kašmíru,
z nebe na míru

pojednání o dracích,
obrysy touhy
..................................................

Mostly from India.
Lubomír Tomik

a treatise on dragons,
discourses on stone miracles

tail wagging jade time
and return

breaks down the walls between us
there aren't any anyway

just you,
which we built ourselves

they are just mirrors
in which I never see cobwebs

from the other side of the mountains
most often from India

from kashmir kashmir,
from heaven to peace

a treatise on dragons,
contours of desire

..........................................................................................
Princ Pohárů .

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Všechny úhly byly špatně…

…a BUDE to chetitský znak pro boha.

BYL to chetitský bůh.  ,,b“ je schválně .

Kolik bohů zmizelo , nezůstaly po nich žádné znaky?

Po lidech, kteří je uctívaly?

Jsi něco více, byť.

Právě jsou to dva magnety, přitahují se nebo odpuzují , kdo ví?

Nedokončeno.

Poet Video ,,Modely“ pro Tebe

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Vytvořeno ve Studiu Midian, natočeno na Velehradě. Skládačka, kde dílky zapadly do sebe, slova psaná i čtená, kytara,zvuky z archivu BBC, LT pro Tebe.
Lyrics:

Models.

Lubomír Tomik

temple models,
real estate models,
smiles
and lies

later you realize what's going on
who where on which side

bed,
beaches,
the grave lies

You and Me models

nail, nails, nail,
striped perforated umbrella,
against sadness

You, my world

A všichni ti poéti.

…………………………………………………………………….

A všichni ti básníci.

Lubomír Tomik

a všichni ti básnící pod hvězdnatým nebem,
byli, jsou a budou,
bratři stále na odchodu,
pěšáci v nerovných bitvách-

jsme ocejchováni černým znamením Poezie,
jsme ti poéti na prknech tohoto světa,

a tak to musí být,
najdeme můzu která nás provází na vrchol vize,

blázniví lezci po skalách dní provokující smrt

z vrcholu vize se můžeme vrhnout dolů,
možná se rozmázneme o dno,
možná tam také čeká hromada peří,

dokud neskočíš, 
nevíš

odrážím se každé ráno a padám


......................................................................
And all those poets.

Lubomír Tomik

and all those poets under the starry sky,
were, are and will be
brothers still on the way
pawns in unequal battles-

we are branded with the black mark of Poetry,
we are the poéts on the boards of this world

and so it must be
we find the soul that accompanies us to the top of the vision,

crazy rock climbers of death provoking days

from the top of the vision we can plunge down,
maybe we'll fade to the bottom
maybe there's a pile of feathers waiting too,

until you jump
you don't know

I bounce every morning and fall

...........................................
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Pojašené dobrodružstvo ? Áno, iste.

……………………………

Pojašené bolesti.

Lubomír Tomik

ľady sa roztopili
skutočné diamanty,
sníva o ní každú noc

pojašené dobrodružstvo života sa odohráva iba raz
počasí podnebí 
bez Teba

zvykám si
nikdy nedostaneš to,
co 
OPRAVDU
chceš

stojí za to se rvát,
nevzdat se

nezůstat ležet v posteli jako mrtvý
když už máry, jsou dávno pryč

......................................................................................................
Crazy pain.

Lubomír Tomik

the ice has melted
real diamonds,
he dreams about her every night

the enlightened adventure of a lifetime only happens once
weather climate
without you

I am getting used to it
you'll never get it
what
REALLY
you want

worth fighting for
not to give up

not stay lying in bed like dead
if they're dissapeared, they're long gone
....................................................................................................................................


Poet Video pro Naďu ,,V mandragoře.“

Vytvořeno ve Studiu Midian , načteno na Velehradě
lyrics:

In mandrake.
Lubomír Tomik

In a Spanish galleon,
in the iron maiden
we serve the rituals of the days with determination
in the ice,
in fire
day after day,
in the planes of probabilities
in mandrake,
in the melting world
in the mandrakes,
desires.

Pokus o hudbu Chrome Music Lab LT

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

,,V mandragoře.“ …..slova máme.

V mandragoře. 

Lubomír Tomik 

Ve španělské galeoně, 
v železné panně 

rituály dní sloužíme odhodlaně 

v ledu, 
v ohni 

den po dni, 
v rovinách pravděpodobností 

v mandragoře, 
v tajícím světě 

v mandragorách, 
touhách. 
................................................. 
In mandragora. 

Lubomír Tomik 

In a Spanish galleon, 
in the iron maiden 

we serve the rituals of the days with determination 

in the ice, 
in fire 

day after day, 
in the planes of probabilities 

in mandragora, 
in the melting world 

in the mandrakes, 
desires.

……………………….

Dva Poháry , karta Crowleyho Tarotu .

Z výkladu karty :

Dva poháry jsou symbolem lásky. Je to láska, která oživuje a je plná tvořivé energie, inspirace a čistoty. Všechny naplňuje stejnou měrou. Jedním z hlavních rysů takové lásky je mocná komunikace, kterou naznačují červení delfíni naprosto zaujatí sami sebou. „Je prožívána nejen v nitru, ale vyzařována i navenek, jak to symbolizuje dvojitý růžový květ lotosu, který zastupuje princip „jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek“. Dva poháry naplněné až po okraj zosobňují vyrovnanou a mimořádnou lásku, která k sobě nepotřebuje vázat svůj milovaný protějšek. Tato láska proudí z nejhlubšího nitra a naplňuje druhého bez toho, aby se dopouštěla zrady na sobě samém a sebe sama pokořovala.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Narrow club where they played commercial pop.

Fotografie od isaac mijangos na Pexels.com

………………………………………………………………………………………….

Úzký klub kde hráli komerční pop.
Lubomír Tomik

dívka v japonském tričku,
v rámu neonů a blýskavic vystavena na ulici,

v ulitách praskajících pod nohama 
stáčejících se do spirály chtíče
škeble krab škeble krab
peníze škeble 

proudy nesou chapadla mořských řas,
které rostou až do nebe do Tebe
..............................................................................................................
Narrow club where they played commercial pop.
Lubomír Tomik

a girl in a japanese t-shirt,
displayed on the street in a frame of neon lights and lightning,

in shells cracking underfoot
twisting into a spiral of lust
clam crab clam crab
money clams 

currents carry tentacles of seaweed,
that grow up to the sky to You
.........................................................................................
Fotografie od Haugenzhays Zhang na Pexels.com
Přesně.

…na jazyku.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

…………………………………………………………………………………………………..

Rozplyne se na jazyku.

Lubomír Tomik

rozplyneš se na jazyku
rozplyneš se na jazyku
rozplyne se na jazyku
rozplyne se na jazyku
rozplyneme se na jazyku,
navzájem
navzájemnavzájemnavzájemnavzájem

jasní jako paprsky
……………………………………………………………………………………..
It melts on the tongue.

Lubomír Tomik

you melt on the tongue
you melt on the tongue
melts on the tongue
melts on the tongue
we melt on the tongue
each other
eachothereachothereachother

bright as rays

…………………………………………………………………………………………………………………

Obrátit svůj život vzhůru nohama.

……..
Tklivé písně.

Lubomír Tomik

srdce buší jako kladivo
a kdyby mohlo vyskočí z hrudního koše,
protáhne se hrdlem a pleskne na podlahu

srdce v krku bilo
srdce v krku bylo
srdce v krku z něj vyskočilo
jsme skoro doma

místo bez návratu
zpochybňuje strach mouchy v pavučinách

tklivé písně,
zmalované zbytky tísně,
větvičky a dřevo na hranici,
s loučemi u ní stojí staří kouzelníci

Tklivé písně,
bod světla na Jihu.

,,Myslíte to opravdu vážně, tohle všechno a tahle slova a vůbec?"

Myslím to všechno tak vážně, že když teď napíši slovo ,,vážně"
každé písmeno slova ,,vážně" vážně váží milion tun,

při každém slovu mi ve zraněném koleni praská,
je to jako sezení na létajícím koberci posázeném hřeby


,,A teď něco úplně jiného!"
řekl John Cleese a zmizel,
na břehu stálo opuštěné piáno 
a když se zvedla tsunami,
vlny hrály na klapky bláznivou melodii
úsměv je blesk za bouřky,
rozčísne nás vejpůl

.....................................................................................
Touching songs.

Lubomír Tomik

heart beats like a hammer
and if it could jump out of the chest
 stretches  throat and on slaps the floor

the heart in the throat was beating,
the heart was in the throat,
heart jumped out of throat,
we are almost home

a place of no return
questions the fear of the fly in the cobwebs

poignant songs,
painted remnants of distress,
twigs and wood on the border,
old magicians stand by her with bows

haunting songs
point of light in the South.

"Are you really serious, all this and these words and nothing at all?"

I mean all of this so seriously that now when I type the word "seriously"
each letter of the word "seriously" seriously weighs a million tons,

with every word my injured knee cracks,
it's like sitting on a flying carpet studded with nails

"And now something completely different!"
said John Cleese and disappeared
an abandoned piano stood on the shore
and when the tsunami rose
the waves played a crazy tune on the clappers,

a smile is lightning in a storm
it will split us in half

..................................................................................................................

Ukřižování Ega. The hanged man.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

Hypnotické Poet Video pro Tebe.

Vytvořeno ve Studiu Midian.

Lyrics : One word – ,, Incantation.“ LT

Zvuková nahrávka z Archivu BBC, k použití pro neziskové účely , konkrétně –

Markets: Bolivia – Street, Cliza, on market day with cries from hawkers, footsteps and bells and chanting from blind fortune tellers, no traffic.

Bonga LT v Chrome Music Lab.