Shoes.

Šest Mečů. ,,Věda.“

Vytvořeno ve Studiu Midian , záběry natočeny v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, budova č.14. Hudba ve videu -Shamanic Dance Royalty Free Music Nejsem vlastníkem autorských práv.

VŠE ve videu je ponecháno za určitým účelem.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1021-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-me

Rozpoznal jsem jsem zdroj své inspirace už dávno, jsi to TY.

Letokruhy.

….


Nejsme vězni.

Lubomír Tomik

nejsme vězni šachovnic, záchranných sítí a člunů a
náš život není partie šachu,
skok a krok,
tanec mezi letokruhy bytí
clear

We are not prisoners.

Lubomír Tomik

we are not prisoners of chessboards, safety nets and boats and
our life is not a game of chess
leap and step
a dance between the tree rings of being

Z výkladu karty Crowleyho Tarotu – Když si tuto kartu vytáhnete, má vám připomenout, že kdykoli jste ve stavu pochyb nebo zmatku nebo prožíváte vnitřní střet zájmů, nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat. 

Vyčkat.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

myšlenky

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Progresivní myšlenky.

Lubomír Tomik

nehraji ve starých filmech o starých mužích,

v mé realitě žádné filmy nejsou,

jsou to kradené iluze a představy někoho jiného,

fotografie jídla které nemůžeš sníst protože nejsi se mnou,
nejím ho  také,
bez Tebe nemám rád ,,food porno"

bez Tebe jsem nikdoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Progressive ideas.

Lubomír Tomik

I don't act in old movies about old men

there are no movies in my reality

they are stolen illusions and ideas from someone else

photos of food you can't eat because you're not with me
I don't eat it either
I don't like "food porn" without you

without you i am nothing,nobody


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Luna" ..je karta Crowleyho Tarotu

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12