,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce „dokončena.

Po třech letech, po tunelu a světle, po tom když jsem se znovu narodil,
HOTOVO.

Na grafice, písmu, obálce, se už pracuje a najednou je vše možné, reálné.

Sakra! Jestli tento okamžik nestojí za tři roky bolesti!

A několik …nápadů, sbírku od pěti předešlých odlišuje.

Bude jiná, jako jsme po třech letech života všichni.

Rozumíš doufám tomu, že bez Tebe,

by nevznikla, Betko,

nebylo by nic.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Velekněz.“

,,Kostku,pane ?“

Děkuji p.Antonínovi a Vlastimilovi za účast v krátkém cvičení ClipChampu.

The Lament Configuration is a fictional lock puzzle or puzzle box appearing in horror stories by Clive Barker, or in works based on his original stories. The best known of these boxes is Lemarchand’s Box, which features prominently throughout the Hellraiser movie series. This was designed and made by Simon Sayce, one of the original creative team. A Lemarchand’s box is a mystical/mechanical device that acts as a door — or a key to a door — to another dimension or plane of existence. The solution of the puzzle creates a bridge to the other dimension.

,,Vůz “ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci krátkého cvičení v nichž se reality protnou.

Z výkladu karty : Taoistická filozofie říká, že změna je úspěšná tehdy, když přirozeně vznikne stav „do hloubky zakořeněného stromu u proudící řeky“.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Úsvit.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

……………………………………………………..

Úsvit.

Lubomír Tomik

za úsvitu nacházel znovu
jak jsi důležitá,
oblohu nad námi

chci Tě protože je to nemožné

jsi na vrcholu 
trojuhelníku

          srdce


myšlenka           tužka

syndrom...
výskyt několika příznaků....

úsvity,
úsvity,
tY
Ty
TY

Když existuje ,,slunečnice"

jistě je i ,,úsvitnice."
.........................................................
Dawn.

Lubomír Tomik

at dawn he found You again,
how important You are,
the sky above us

I want You because it's impossible

You are on top of the
triangle

          heart


pencil               idea

syndrome...
occurrence of several symptoms....

dawn,
dawn,
yOu
yoU
YOU

When there is a "sunflower"

surely there is also "dawnflower".

...............................................................................................................................
Karta Crowleyho Tarotu na ,,Úsvit " napsaný za úsvitu, tvořím vlastní realitu,/ kdo ne ?/ jsou ,,Dvě Hole " z ...Tibetu, dordže.