Páteční čtení pro Tebe…. ,,Z pekla.“

Alan Moore a Eddie Campbel.

čtení z kapitoly IV., krátký úryvek, Nettley a sir William Gull v restauraci, podávají se ledvinky a –

V pozadí při čtení ve Studiu Midian hraje hudba Varga Vikernese -Burzum – Thulêan Mysteries, skladba ForeBears,

Nejsem majitelem autorských práv k českému překladu Viktora Janiše, ani k hudbě, ani ke knize samotné, sešlo se to tak, že nešlo odolat, navíc jsem Ti chtěl něco přečíst už delší dobu.

Anglicky jen tu jednu nejdůležitější větu :

Alan Moore

– ,, Gods indisputably exist, at least in our minds, where they are unshakably real, in all their magnificence and monstrosity. „

,,Rytíř Pohárů.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Hrdlem.

………………………………………………………….

Hrdlem.

Lubomír Tomik

někdo smazal všechny příběhy Nilu,
někdo vydloubl oči holubici

mačkám v rukou rákosí jako kouzlo,
potírám Ti dlaně šťávou

nezapomeň prosím dělat věc pro ni samotnou,
když se holubičí oči kutálí našimi hrdly 
máme plné oči sebe

a když je sdílíme,
rty udělají velké O
potom menší o
pak horizont

oči nevychází u údivu,
pocítíš každou obrátku,
každé naražení na sliznici hrdla

nezapomeň dělat věc pro NI samotnou
....................................................................................
Throat.

Lubomír Tomik

someone deleted all the Nil stories
someone gouged out a dove's eyes

I press the reeds like magic in the year,
rub your palms with juice

please don't forget to do the thing for her alone
when dove eyes roll down our throats
we have our eyes full of ourselves

and when we share them
lips make a big O
then smaller o
then the horizon

the eyes  opens in amazement,
you'll feel every turn
every impact on the mucous membrane of the throat

don't forget to do the thing for HER alone
...................................

Musím publikovat takhle, protože TEĎ, kdy Tě mám plnou hlavu, vyšel ,,Mág."
No tedy. ,,Tarot je obrazovým podobenstvím přírodních sil." Crowley.
Pokaždé když otočím tuto kartu, jsi se mnou,vedle mne, dělíme se teď o holubiččí oči.
Jsem blázen ? Ano, do Tebe.
Jen asi pět let.
Představ si.

Kapradina z Klokočova v modrém…

…jedna roste jako strom …dole jsou kořeny…
…. druhá je Macbethova dýka, kterou mi otáčíš v hrudním koši….ano, tady jsou kořeny jílec dýky.

Karta Crowleyho Tarotu je ,, Královna Pohárů.“

Kapradina přivezena PŘED nehodou ze slovenské obce Klokočov v Beskydech, vyrostla a když jsem na Tebe teď myslel, uviděl jsem Tě v modrém v tom velkém kapradí za chalupou.

Někdy bychom si tam spolu mohli zajet.

Reálné, co myslíš ?

Papradie,akryl,papier A4.

Poet Video pro Tebe ,, Zbaveni spánku.“

Sleep deprived.

Lubomír Tomik

caught in the flytraps of days
Cupid's arrows do not penetrate the adhesive layer,

I'm entangled in traps
pheromones fall to the ground

and

they
they
they
they
they
they,

tachyons,

lanterns in the dark.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu...... je..... ...po dnešním ranním Mágovi- 


Crowley - sestka poharu
Šest pohárů – Rozkoš Šestka pohárů je radost. Tato karta symbolizuje citové potěšení, které má moc uzdravovat a hojit rány (měděné poháry), ale i navracet energii a sílu (oranžové lotosové květy) a nahrazovat staré novým, jak to naznačují hadi stočení na dně každého poháru. Je to radost, která proniká až do hlubin nitra.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

If.

Bez pozlátek, slova.

Kdyby.

Lubomír Tomik

kdyby si bůh přál abychom létali dal by nám křídla ,
proč nám tedy dal stíny ?

 někdo jiný je stín ,
převlečený smutek,
prázdnota,
splín

možná....kdyby se naše stíny protnuly
to je ONO
to je VŠE
náhle a bez varování
...............................................................................
If.

Lubomír Tomik

if god wanted us to fly he would give us wings
so why did he give us shadows?

  someone else is a shadow
sadness in disguise
emptiness,
dejection

maybe....if our shadows crossed
this is IT
that is ALL
suddenly and without warning
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Autorka malby Lady Frieda Harrisová. Foto LT, teď, 29.7.2022 ráno.

May the passionate „love under will“ which she has stored in this Treasury of Truth and Beauty flow forth from the Splendour and Strength of her work to enlighten the world; may this Tarot serve as a chart for the bold seamen of the New Aeon, to guide them across the Great Sea of Understanding to the City of the Pyramids!