Koupel v moři pravděpodobností…

……v……

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Záplava světel.

Lubomír Tomik

boxerská rukavice je záplava světel
Tvůj polibek je záplava světel
praskající led je záplava světel
záplava světel zprava jsou světla automobilu
noha se zvedne a vykročí a dopadne  a přejdu cestu,
auto projede kolem a v příští zatáčce sjede do příkopy

jdu spát, ráno se vzbudím,
odpoledne si napíšeme 
pak se jednou srazíme ve dveřích u rozesmějeme se
jsi záplava světla
pohyb Tvé ruky a vytočení čísla v ten den by všechno změnil,
není to úžasné ,
koupat se v moři pravděpodobností ?

Uvnitř zuří bitva,
Boudica drtí legie,
v záplavě světel


..................................................................
A flood of lights.

Lubomír Tomik

the boxing glove is a flood of lights
Your kiss is a flood of lights
the cracking ice is a flood of lights
the flood of lights on the right are car lights
the leg will rise and step and fall and cross the road,
the car drives past and goes into a ditch at the next turn

I go to sleep,  wake up in the next day morning
we will write in the afternoon
then one day we'll bump into each other in the doorway and we'll laugh
You are a flood of light
the movement of your hand and the dialing of a number that day would change everything,
isn't it amazing
bathe in a sea of probabilities?

A battle rages within me
Boudica crushes legions,
in a flood of lights

………………………..

Karta Crowleyho Tarotu je ..Chtíč.“

Karta Crowleyho Tarotu je…. a sakra. Z výkladu karty –
Slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a má stejný základ slova jako slovo lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Nemůžeme „zevnitř vyzařovat“, pokud neovládáme svou vnitřní energii, svou osobní sílu. Lidé, kteří ji umí projevit, jako by skutečně září. Síla a světlo jsou dvě kvality, které se často nedají oddělit.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

CO TO JE ? JE TO SKUTEČNÉ ! TO ! Právě přistávám u břehu Kontinentu Tebe.

Právě…

…je 25.května 2019 večer a …

,, Záplava světel “ dopsána.

Jestli to až doteď bylo osobní, tato slova jsem vyškrábal ze dna duše, dnešek je… s Richardem Lesterem ,

Perný den

Hodně se mnou dnes zamával Varg Vikernes, poslouchal jsem při cvičení Umskiptar….a napadlo mne, vždyť jsem mu před pár dny psal, o něco ho požádal.

Co se to děje? Jsi to Ty?

,,

A…

….budu tady, nejdu nikam.

Kurt Gebauer,1970 – Děvče na židli.
Galerie Jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Sakra, budu tady a budu na Tebe čekat do poslední chvíle, na svém Hlídskjálfu, ve Studiu Midian.

Udělal jsem tolik prvních kroků, že už žádné po kapsách nemám.

Věřím , nepotřebuji tu děvku Naději.

Radikální řez – Poet Video ,,Without You“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Hudba má vlastní,vytvořeno v programu PunkOMatic.

Vytvořeno v programu ClipChamp
Záběry natočeny v Galerii Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, nechytře jsem si nepoznačil autory, zkusím napravit-
Kroky na konci ženské, z Archivu BBC, k použití pro neziskové účely.

Eso disků.

Pro dnešní Poet Video….,, Bez Tebe“…

…protože na Tebe nemůžu přestat myslet a už několikrát jsem Ti málem napsal.

……………………………………

Bez Tebe.

Lubomír Tomik

bez Tebe
bez Tebe

bych byl už dávno

ztracený
mrtvý

bez Tebe
bez Tebe

rozdrcený
dívám se už jen dopředu
..................................................................

Without you.

Lubomír Tomik

without you
without you

I would have been a long time ago

lost
dead

without you
without you

crushed
I'm just looking ahead
.......................................................................
Eso Holí je karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov, mířích za Tebou.
…z výkladu karty – V ohnivých měsících Lva, Berana a Střelce můžete jednat z pozice své veškeré energie, vitality a přirozenosti, nebo svou energii a přirozenost volně projevovat v kontaktu se zrozenci těchto znamení. Ok, dobré vědět, je rozhodnuto.

Noc zurčí.

Tato karta je zasvěcena Býku, a ten je znamením, které je povoláno k tomu, aby spojovalo vnitřní struktury s vnějšími. Z výkladu Karty Crowleyho Tarotu,,Velekněz.“

Autorka fotografie D.O. , Slovensko za noci.

…………………………………………………

Noc zurčí.

Lubomír Tomik

noc zurčí ranním chladem,
už teď ztratila punc kouzla

plakáty a výstavní kusy,
všechna odmítaná pozvání všude

noc zurčí úkolem,
zpoza křesel a sukní pohledem

každé ráno vyplujeme z přístavu
a doufáme ,že žádná Mína loď nevybije do posledního člena posádky

nepřiváže kapitána ke kormidelnímu kolu,
v klec zlatou

píchla do minulosti vidličkou,
lahodné sousto vzpomínek,

už jen vzpomínek,
když noc zurčí


...........................................................................................
The night roars.

Lubomír Tomik

the night roars with the morning chill,
had already lost her touch of charm

posters and exhibition pieces,
all declined invitations everywhere

the night roars with task
from behind the chairs and skirts with a look

we sail from the port every morning
and we hope that  Mina's dont destroyed crew of the ship until the last one

does not tie the captain to the steering wheel,
in a golden cage

jabbed into the past with a fork,
a delicious bite of memories

just a memory
when the night roars
....................................................................
,,Velekněz." je karta Crowleyho Tarotu na publikaci smutných slov, všichni měli kdysi rádi noc, teď, po tom všem vidím, že to byla jen revoluce, která pozřela své děti.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Ty jsi Lvice / předchozí příspěvek, jsi na začátku všeho/ , ve znamení Býka narozen já.

Tedy dnešek je náš.

,,Kolorovaný Whitman.“

Z výkladu karty Crowleyho Tarotu Aeon- A právě osoby narozené ve Lvu (21. července – 21. srpna) jsou zrcadlem vaší potřeby vyjadřovat se tvořivě a dynamicky ve všech oblastech života. V měsíci Lva můžete začít pracovat na něčem novém a nebo dát novou dimenzi svým vztahům a profesionálním aktivitám.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

,,Děsil Whitman děti v Londýně když šel volnou ulicí ?“

Akryl,papír formátu A4, lak.

Karta Crowleyho Tarotu je…

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12