Úžasné!

Původně měla být tato fotografie v dnešním Poet Videu, nemohl jsem ji najít ,aspoň dodatečně – https://midianpoet.com/2022/07/25/poet-video-pirueta-v-piranich/

Autor neznámý, nepoznačil jsem si ho , omluva, dobrý nápad a provedení, cestou od lékaře v Galerii Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

,,Děsil Whitman děti v Londýně….

…když šel volnou ulicí ?“

Tužka,papír A4,LT, rok…možná 2016 ? Nalezeno dnes.

,,Císař.“ je karta Crowleyho Tarotu, na publikaci v den kdy…když si myslím, že se stalo všechno, dnes se zatím stalo dvakrát všechno…jen Ty, nikde.

Tužka zvýrazněna v PC, upraveno.

Poet Video ,,Pirueta v piraních.“

wow

Vytvořeno ve Studiu Midian, natočeno v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, tamní Galerii, bohužel neznám jméno autora ,,Kbelíků a měděného drátu“, piraňa ze sbírek Hanzelky a Zikmunda ve Zlíně,tamtéž.

Text rozhovoru náhodou nalezený v časopise Ikarie z 90.let., pochází z filmu Cliva Barkera ,,Hellraiser.“

Hudba ve videu – Inspiring Cinematic Epic Music (For Videos) – „North Edge“ by Keys Of Moon 🇺🇸 ,No copyright, nejsem majitelem autorských práv.
lyrics :

Pirouette in piranhas.
Lubomír Tomik

„Would you like sir?“
„Dice.“

buckets of body armor,
you can’t imprison our dreams with catalog tactics,
the technology of this tragic reality,

piranha pirouette

you wastefully scatter smiles in all directions

pirouette in piranhas is a look inside the stars

look to Your eyes

„Would you like sir? „
„Dice.“

,,She was always yours.“

………………………………………..

Trumfová Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je ,,Mág.“

Obrázek nahoře – from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Elizabeth v odstínu TON dokončena.

Akryl, papír A4, ,,Jan Ujvári a Helena Jó.“ Její sluhové, zleva a zprava.

Karta je ,,Star.“

Beneath the howling sky.

Ano. Star. from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Tilts.

………………………………………………………..

Nakloní.

Lubomír Tomik

se k Ní nakloní
se k Ní nakloní

-Míč , míček,
je na Tvé straně hřiště,stolu-

 Děj se vůle,
 vždyť víš čí,
naše

pane Kanašibari .
...................................................................

Tilts.

Lubomír Tomik

leans towards Her
leans towards Her

-Ball, ball, is
on your side of the playing field, the table-

  Will be done,
   you know whose Will,
ours

Mr. Kanashibari.

.........................................................................
Karta Crowleyho Tarotu na snový zápis je .... ,,Osm Pohárů."   
Netečnost.
Dobrá, ...

 je nutné, abychom si uvědomili, kde leží naše meze, jinak nám hrozí, že se úplně citově vyčerpáme a bude nás čekat jen citová prázdnota.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1037-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-pohar