Poet Video ,,Totiž !“

……………………………………
Lyrics:
Namely.

Lubomír Tomik

Namely!


And therein lies the trouble.

lures, when running out of air
are the most useless trinkets,
feather coats

red eyes,
as if someone had painted them

lures, when you run out of air
are water on velvet,
drop drop drop
drop drop
drop
drop
...

Vyrobeno ve Studiu Midian, napsáno , čteno, nahráno. Krátké záběry modelu z filmu Karla Zemana ,,Baron Prášil“ natočeny v https://www.muzeum-zlin.cz/obuvnicke-… se svolením, děkuji.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Náš tajný spolek II.

Fotografie od Kammeran Gonzalez-Keola na Pexels.com

………………………………….

Náš tajný spolek II.

Lubomír Tomik

může být okno 
do hlubokého lesa,

chytrý had ovíjející jablko
jako spirála Mléčné dráhy

při svitu pochodní
do hlubokého lesa,
tam,
kde je vše černé

náš tajný stolek
má svůj spolek

oči úsměvy sny doteky slova
znovu a znovaOur secret society II.

Lubomír Tomik

can be a window
    into the deep forest

clever snake wrapping an apple
     like the spiral of the Milky Way

by torchlight
into the deep forest
there,
where everything is black

our secret table
he has his own secret society

eyes smiles dreams words
again and again

.............................................
,,Královna Mečů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1027-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-me

Náš tajný spolek I.

Náš tajný spolek I.

Lubomír Tomik

náš tajný spolek,
má svůj skrytý stolek
a své světle zelené hrnky

když chrastíš kastanětami,
všechno je rudé,
plane obzor
a dál,kde je vše černé

v našem tajném spolku buďme hadi s dvěmi hlavami,
dotýkejme se
buďme


................................................................................
Our secret society I.

Lubomír Tomik

our secret society
it has its own hidden table
and your light green mugs

when  rattle your castanets
everything is red
the horizon blazes
and beyond, where everything is black

in our secret society let us be two-headed snakes,
let's touch
let's be
..............................................................................................................................

Karta Crowleyho Tarotu na slova s dvojhlavým hadem je....jak jinak-
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12