Všechno v oku hurikánu !

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

……………………………………………………………….

Všechno v oku hurikánu.

Lubomír Tomik

užaslý v oku hurikánu hledím na modrou oblohu,


tváře setkání úsměvy zloba plakáty koncerty slova
kolem poletují

hrsti úsměvů a objetí

tance katedrál

v maskách červené smrti taneční bál

přetvářka
p
ře
tvá
řka
všechno

dnešek mne spolkl a vyvrhl 
změř nebe
změř peklo
změř každý zatracený moment-
 nejde to žiješ !


.............................................................................
All in the eye of the hurricane.

Lubomír Tomik

Amazed in the eye of the hurricane I look at the blue sky,


faces meeting smiles anger posters concerts words
they fly around

handfuls of smiles and hugs

cathedral dances

in the masks of the red death dance ball

hypocrisy
hy
p
o
cri
sy

all

today swallowed me up and threw me out
measure the sky
measure hell
measure every damn moment-
 it can't because you're alive!
......................................................................

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

TOTO je moment kdy je potřeba být pokorný.

Děkuji Ti, Vám Všem,Thank You, Thank You All !!!!!!

Be Creative, Love, Breathe, Live !

Každá vteřina je zázrak!

Poet Video ,,Dárek.“

,, Princezna holí je symbolem svobodného a osvobozeného ducha, který je skryt v každém z nás. Vydává se na cestu do neznáma beze strachu.

Faustův dům, únor 2022, Kamera LT
Faustův dům ,červenec 2022, akryl na dřevěné desce 15 x 20 cm LT
Pokus o melodii v PC LT

The Gift.

Ilustrace z Magazínu 2000 A.D.
Teď už zbyvá jen dárek zarámovat a předat.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Ticho.

Fotografie od Marko Zirdum na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ticho.

Lubomír Tomik

ticho bylo,
ticho je,
ticho bude

na začátku,
v Tobě,
na konci

ticho bude,
ticho je,
ticho bylo

celý ten nesmysl s minulostí a budoucností

popři,
že jsme jen pozvaní hosté,
na Plese Teď

nikdy s Tebou nebudu moci tančit na Chopinovu hudbu,
na to jsi moc veliká rockerka,

tanec byl, je , budeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Silence.

Lubomír Tomik

there was silence
silence is
there will be silence

in the beginning,
inside you,
at the end

there will be silence
silence is
there was silence

all that past and future nonsense

deny
that we are only invited guests
at the Ball Now

I will never dance with you to Chopin's music
you're too much of a rocker for that

dance was, is, will be
yes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Devět Pohárů." Nevím. Možná přijde.Všechna slova se objevují odvčera, spustila se nějaká ...lavina vzpomínek. Asi dost.
Radost...až na kost ? 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1038-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-pohar