Staré sny.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Přepsáno ze sešitu, za okny Studia Midian hraje bigbetová kapela, neznámá…proč to nepřečíst pro Tebe, když jsem si dnes uvědomil, co jsi mi vlastně naposled řekla ,vše se změnilo.

Jsi jiná, už jsi nový sen.

TY.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Staré sny.

Lubomír Tomik

prázdné vory v rákosí,
záplavy moskytů ,
roje svatojánských mušek v tmách,

sklízej liánu duší, staré sny se uskutečnily,
zůstaly na břehu kontinentu Tebe

povaha slov....
povaha slov je syčení ohně, 

dej ať naše dny jsou štastné,
ať ať ať ať už to znamená cokoli

dej ať naše dny jsou stejné

staré sny ...

NOVÉ SNY !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Old dreams.

Lubomír Tomik

empty rafts in the reeds,
floods of mosquitoes,
swarms of mayflies in the dark,

reap the vine of souls, old dreams come true
remained on the shores of the continent of Tebe

the nature of words...
nature of fire hissing words

let our days be happy
whatever whatever that means

let our days be the same

old dreams...

NEW DREAMS!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ano.Toto je cesta.

Dárek k narozeninám dokončen…

… poslední vrstva laku a zároveň jsem dostal kulku mezi oči, zpětně.

Věděla jsi, že na M.L.V. 2022, pár kilometrů od Vašeho domu, budu.

Věděla a řekla jsi mi to do očí.

Jaké to je, když se kulka provrtává lebeční kosti nad kořenem nosu a pořád nic a umírám nekonečně mnoho chvil?

Poslední otočená karta Crowleyho Tarotu dnes byla symbolická, ,,Eso Disků.“

Uprostřed číslo.

Legenda o zvonu.

Legendy.

Lubomír Tomik

dívali jsme se na sebe,
dívali,
dívali

nohy ve vodě,
ve vodě,
ve vodě

korály obrostená truhla plná šperků lhostejná,
obrostená zarostená v písku

dívali jsme se na sebe,
nakonec jsme dýchali jeden druhého

ve zvonu na dně moře,
který zapomněl zvonit

piloun políbil řetěz jen jednou,

nadechneme se k poslednímu .....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Legends.

Lubonmír Tomik

we looked at each other
 watched
 watched

feets in the water
in the water,
in the water

coral-covered chest full of jewels indifferent,
overgrown overgrown in sand

we looked at each other
we ended up breathing each other

in the bell at the bottom of the sea,
who forgot to ring 

sawfish kissed the chain only once,

let's take our last breath.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
GLOGLOGLO....silence.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je …. jsou …Dva disky.

,,Změna.“

Neměl pušku.

,,Karta Crowleyho Tarotu je ,,Věda.“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Neměl pušku.

Lubomír Tomik

neměl pušku,
protože měl
rozbušku
světlušku

neměl pušku,
měl tužku

pálil slova v krátkých dávkách:

šnek 
na ostří
nože
vztek
láska
cit 
na hraně 
nebe

jsem plavci v absolutnu

a bez Tebe

 se topím !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
He didn't have a rifle.

Lubomír Tomik

he didn't have a rifle
because he had
detonator
firefly

he didn't have a rifle
he had a pencil

he burned the words in short bursts:

snail
on the blade
knives
rage
love
feeling
on the edge
of 
the
sky

We are  swimmers in absolute

and I'm drowning without you!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1021-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-me