Moment po bouřce.

Fotografie od Vie Studio na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Antény nad městem.

Lubomír Tomik

jsme herci,
míjející se s gigahertzy

ponořeni v jejich kapsách signálů,
ve všech končinách planety

proplétáme se pavučinou wi-fi sítí
a loď pluje a pluje

čas a prostor,
spršky slané vody

paprsky slunce a antény  nad městem jsou náhle
chapadla krakenů

obejmou nás,
když Tě nedržím za ruku

tančíme mexický foxtrot,
každý sám, 
nezabil jsem Kennedyho,
ani nikoho jiného


jsem jen Tvůj chlápek


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Anntenas over the city.

Lubomír Tomik

we are actors
passing with gigahertz

immersed in their pockets of signals,
in all corners of the planet

we weave through the web of the wi-fi network
and the ship sails and sails

time and space
salt water sprays

jets of rain and anntenas over the city are sudden
Kraken tentacles

embrace us
when I'm not holding your hand

we dance the mexican foxtrot
everybody alone

I didn't kill Kennedy
nor anyone else

i'm just Your guy

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Karta Crowleyho Tarotu je ....jsou Tři Meče ,,Žal." Přesně.Znovu a znovu.
Jak je to možné ?

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1018-crowleyho-tarot-mala-arkana-ti-mee

Poet Video pro Tebe ,,Zlatá růže.“

Zlatá růže v podzemí Velehradské Baziliky. Použity zvukové soubory související se zlatem , z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové projekty, konkrétně:
Gold & Gems - Hammering gold leaf. Gold & Gems - Molten gold poured into water.

Vyrobeno ve Studiu Midian, LT.
Lyrics:

Golden rose.

Lubomír Tomik

two thorns are not enough
leaves are thorns
thorns are leaves

imagine someone pouring liquid gold down your throat

every vein and capillary and nerve connection lights up

will remain ringing forever in petals,
on the maps of the continents Thee,

you showered me with gold
I'd like to leave my crutch under the ground

go on,
it is not possible,
I'm ringing

two thorns are not enough
we fall asleep on them every day
on a bed of thorns,
on golden roses

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3…

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

She will come.

Fotografie od KEREM KSLR na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Přijde.

Lubomír Tomik

 přijde aby zanechala cejch,
přijde aby rozervala mraky,
 přijde aby zakryla slunce,
přijde za svou siluetou a stane se sama siluetou,
 stínem,
v ránu vonícím létem
přijde

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

She will come.

Lubomír Tomik

she comes to leave a mark
she comes to tear apart the clouds
she comes to cover the sun
she comes to her silhouette and becomes a shadow silhouette herself
on a summer-scented morning,
she will come
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Vměšování."
Osm Holí.
Znovu, mám vyčkávat .
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu - 

nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat.

Ok, jsem mistr v čekání, mezitím rozervu nebe na kusy.

Jdu pro Zlatou růži, v podzemí, dnes.

V Poet Video se změní.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me