,, Jednorožec…“ jinak a ,,Dýka a truchlivé úvahy.“…

…vůbec nejsou truchlivé, vlastně docela veselé,akryl na plátně zelená bílá ,akryl na dřevu červená a černá, základy

Dnes odpoledne mi jedna z klientek, ztracená mladá žena, říkala,,Pojď kreslit.Červená a černá!Červená a černá!“

V,,Truchlivých uvahách“ rozhazuji dámy z balónových košů úsměvy  a ty působí kalamity.

Pošťáci na bicyklech padají do propastí a my….

ale to až někdy,

Recitace právě TEĎ.

Studio Midian,vše spáchal LT. 
Plakát Barbarella -Jan Saudek, nejsem držitelem autorských práv k malbě, nachází se ve Studiu Midian. Střešní okno Velux M08 taktéž.
Lyrics :

History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
       well roasted coffee.

Zvuky ve videu z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové projekty , konkrétně :  
-Bicycles - Bicycle passes with bell ringing in a side street in Alexandria, Egypt.
-Mosques - London Central Mosque, Regents Park - Friday prayers in main mosque - from beginning of midday Friday prayers, with PA - some noise and bustle as worshippers come and go

www.midianpoet.com
Z připravované sbírky ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce." 
Souhra okolností, kdyby jsi tady byla, přesně takhle bych Ti ji teď řekl, v posledním měsíci jsem ji dvakrát četl veřejně, před publikem a najednou se vynořila a řekla si o to.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci videa je ,,Mág."

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Time of The mermaids and first Tomatoes.

Synchronicita. Dcera měla včera akci a jeden z hostů nechal po sobě růžovou mořskou pannu pod mým akrylem na osb desce, našel jsem ji Teď, když dozrála první Tři rajčata, letos.

Hraje Anneke a Danny Cavanaugh, ,,Oceans of Time“ … Danny se pokusil o sebevraždu před pár měsíci…a Tady je Tak živý.

Příliš mnoho velkých T…ale dnešek je TAK úžasný.

Jednorožec na poledne.

Fotografie od Laker na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jednorožec na poledne.

Lubomír Tomik

vytvoř si iluzi dokonalého života,
kde je všechno luxusní ,
i samotný luxus není nemocný ale megaluxusní,


jednorožec na poledne se jako klavír procházel na klapkách kocoura,
byl prorostlý kostmi a hrudníkem prosvítaly paprsky slunce,

nevšiml si, že zemřel už před lety na rozevláté louce,
když lovci přišli blíž,
jako by nezemřel když ji viděl,
byla světlo ,
tak prudké,
že kdyby měl oči,
musel by je zavřít,

nevadilo, že byl rozbitý jako porcelánová panenka,
kterou někdo zametl pod koberec,

byla světlo.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Unicorn at noon.

Lubomír Tomik

create the illusion of a perfect life
where everything is luxurious
even luxury itself is not sick but mega-luxurious,


a unicorn at noon walked like a piano on the flaps of a cat,
 covered with bones and the rays of the sun shone through his chest,

he didn't notice that he died years ago in a wild meadow,
as the hunters came closer
as if he didn't die when he saw Her
She was the light

so fierce
that if he had eyes
he would have to close them

never mind that he was broken like a china doll
that someone swept under the rug,

She was light.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci poledních slov je ..... jsou Dva Poháry.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Vítr nad zálivem. / Půlnoční …pro Tebe./

Fotografie od Mohamed Almari na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vítr od zálivu.

Lubomír Tomik

nesl na svých křídlech zlatý prach,
scházela jsi k pláži

zrnka písku se míchala se zrnky zlata

vítr od zálivu nesl na svých křídlech svěžest
a hrál si s Tvou sukní

ne...nikdy jsem Tě neviděl v šatech,
stydím se za to

že jsem Ti nebyl blíže,
porozuměl jsem Ti pozdě,

až díky někomu jinému,
větru nad zálivem


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Wind from the bay.

Lubomír Tomik

 carried gold dust on his wings,
you went down to the beach

grains of sand mingled with grains of gold

the wind from the bay carried freshness on its wings
and played with your skirt

no... i didn't see you never in a dress,
I'm ashamed of it

that I wasn't closer to you,
I understood you late

only thanks to someone else,
wind over the bay

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1051-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-disk