Kuku…kuku…hmmmm…KUKUŘIČNÁ POLE !

Fotografie od Johann Piber na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Fotografie od Irina Iriser na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Kukuřičná pole.

Lubomír Tomik

klasy klasů v řádcích,
šepot listů ve větru ustal,

na nebi se objevila ruka s varnou konvicí,
polila celé pole kam až oko dohlédlo ještě vařící vodou

ozvalo se vrčení motoru,
letoun přilétal shora,

jako když se na mne posadíš a jsi jen svá

práškovací letadlo nechávalo za sebou bílou stuhu tun soli...

začali jsme kousat každý z jedné strany pole a 
až se prokoušeme k sobě políbíme se slaně,

hluboce v hloubce bezedné,
šepot listů za sklem,
s medvědem

nejlepší...
       vše je skutečné !


Ovšem ....Až na ruku s varnou konvicí,
kolik platí bůh účet za elektřinu ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Corn fields.

Lubomír Tomik

ears of corn in rows,
the whispering of the leaves in the wind stopped

a hand with a kettle appeared in the sky,
     poured boiling water over the entire field as far as the eye could see

there was the growl of the engine,
the plane was coming from above

like You when you sit on me and You're all your own

the powder plane was leaving behind a white ribbon of tons of salt...

we started biting each from one side of the field and
when we chew through to get together, we kiss each other salty

deep in the bottomless,
the whisper of leaves behind the glass,
with a bear

the best part is,
that everything is real!


Except for the hand with the kettle,
how much does god pay the electricity bill?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Karta Crowleyho Tarotu na kukuřičná slova je...

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Zahrada pro Tebe .

Vyrobeno ve Studiu Midian a poprvé vyzkoušena aplikace pro tvorbu videa Microsoft Clipchamp.

Kamera LT. Hudba z aplikace, volně k použití, nejsem majitelem autorských práv.

Joža Úprka , moravský grafik a malíř,https://cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%B… , plaketa na domě v Uherském Hradišti.

Beze slov, jen tak pro Tebe, také jsem na Vaší zahradě viděl něco podobného.

Crowleyho Tarot říká… ,,Královna Pohárů.“ Proč ne.

Proč všechno vůbec ne, zítra můžeme být anebo nemusíme.

Nemusí být žádné zítra.

JE TEĎ !

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1041-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-pohar

Křídlo na konci, akryl na látce LT.

Punctuation for You.

Originál.
Fotografie od Ann H na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Interpunkce.

Lubomír Tomik

.
,
:
-
( po-mlčka a dvě zá-vorky )
otazní-k
vy-křičník
uvo-zovky
a 
tři tečky

nevypadá to...

jako náš pří-běh ?

snad nekončí,
jen se stále odehrává,
my se ode-hráváme

nevěřím , že jediný Tvůj sen je sedět za stolem
 před monitorem do konce času

a tři tečky jsou zpět,
slečno
...
snad... stále slečno!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Punctuation.

Lubomír Tomik

.
,
:
-
( dash )
que-stion mark
exclama-tion mark
quo-tation marks
and
three do-ts

it doesn't look like...

like our sto-ry?

maybe it won't end,
it just keeps happening,
we are taking place

I don't believe that Your only dream is to sit behind a desk,
and in front of the monitor to the end of all ti-me

and three dots are back,
Miss
...
hope... that You are stil Miss !
Fotografie od Ann H na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na zběsilou interpunkci v dnešní ránu je…. ,,Princ Disků.“ No ?

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

Z výkladu karty – Princ disků se propracovává kupředu jako býk (astrologické znamení Býka), aby naplnil struktury a formy, které jsou stabilní, bohaté a plné krásy. V ruce drží kouli na znamení, že si je vědom své schopnosti uskutečňovat tyto nové světy konkrétním, estetickým způsobem (helmice s okřídlenou hlavou býka).

Jestli ne-jsem na-rozen ve zna-mení Býka?

Hell ye-ah! Otázka času a čas ne-ní!